Trzy słowa, jedna kategoria: prezydent. Odgadniesz wszystkie hasła?

Wasza średnia

8/11