Ten quiz sprawdzi, czy dobrze znasz przysłowia i powiedzenia. Podejmujesz wyzwanie?

Wasza średnia

11/13