Trzy słowa, jedna kategoria: osoba. Odgadniesz wszystkie?

Wasza średnia

12/16