Komplet punktów będą mieli tylko uważni. Wskaż, kto tu nie pasuje

Wasza średnia

8/13