Lula idzie do szkoły! KONKURS

Lula ogłasza nowy konkurs!

Dziś zabrzmiał pierwszy szkolny dzwonek. Rozpoczęcie roku szkolnego to ważne wydarzenie. Zawsze wtedy Lula zastanawia się, w co się ubrać pierwszego dnia szkoły. Ulubione dżinsy i t-shirt, choć bardzo wygodne i uniwersalne, nie są stosownym strojem na tę okazję.

W tym roku Lula zdecydowała się na standard: biała dopasowana koszula z rękawkami 3/4, spódnica do kolan, lekko rozkloszowana u dołu i czarne baletki.

A Ty? jak ubrałaś się na rozpoczęcie roku szkolnego?

Lula ogłasza konkurs na szkolną stylizację!

Co należy zrobić, aby wziąć udział w konkursie? - przeczytaj uważnie, ponieważ zgłoszenia niespełniające kryteriów nie będą brane pod uwagę!.

- przede wszystkim koniecznie zapoznaj się z regulaminem konkursu!

- przygotuj zestaw, który założyłaś na rozpoczęcie - możesz nawet sfotografować go na sobie, wtedy będzie lepiej widać wszystkie zalety zestawu,

- zrób zdjęcie - wybranemu zestawowi - pamiętaj, że zdjęcie musi być czytelne i dobrej jakości, żeby nadawało się do publikacji. Najlepiej jeśli będzie miało maksymalnie 640 px wysokości i 550 px szerokości.

- zdjęcie razem z króciutkim komentarzem przyślij na adres: e-konkursy@gazeta.pl, wpisując w tytule wiadomości: Lula idzie do szkoły,

- każdy uczestnik tylko raz może wziąć udział w konkursie. W przypadku nadesłania kilku wiadomości, tylko pierwsza będzie brana pod uwagę,

- w wiadomości podaj nick swojego konta, zarejestrowanego w serwisie lula.pl, oraz imię i nazwisko. Imię i nazwisko będą tylko do wiadomości redakcji, i które pomogą Redakcji w identyfikacji uczestnika,

- ...i czekaj na powiadomienie o wygranej!

To Wy decydujecie, kto wygra!

Na Wasze zdjęcia czekamy od 1 do 14 września br. włącznie. Następnie Lula opublikuje na łamach serwisu sondaż z wybranymi zestawami, a wy zdecydujecie, który zestaw okaże się najlepszy.

Głosować będziecie mogli przez 2 dni, od 15 do 16 września br włącznie. Natomiast 17 września br. Lula ogłosi wyniki konkursu.

Właścicielka zwycięskiego zestawu otrzyma od Luli nagrodę.

Nagroda

Właścicielka zwycięskiego zestawu zostanie zaproszona przez Lulę do udziału - w charakterze modelki - w kolejnym odcinku programu o najnowszych trendach. Przykład: Jesienna kolekcja C&A Warunki współpracy określa regulamin konkursu.

Nie tylko zestaw wygrywa!

Oprócz letniego zestawu Lula nagrodzi również autorkę lub autora najciekawszego komentarza!

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
Organizatorem konkursu pod nazwą "Lula idzie do szkoły" jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

§ 2
1. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agorę pod adresem URL: www.lula.pl

2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Agory oraz członkowie ich rodzin.

3. Konkurs przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3
1. Konkurs rozpocznie się w dniu 1 września 2008 roku, a zakończy się 17 września 2008 roku. Prace można nadsyłać do dnia 14 września br. włącznie.

2. W konkursie mogą wziąć udział tylko osoby posiadające konto w serwisie Lula.pl

3. Zadaniem uczestników Konkursu będzie nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-konkursy@gazeta.pl zdjęć zestawów ubrań, będących jednocześnie własnością Uczestnika, zgodnych tematycznie z tytułem konkursu. Następnie, czytelnicy, poprzez głosowanie w sondzie opublikowanej w serwisie Lula.pl, wybierają najlepszą stylizację edycji konkursu.

W temacie wiadomości należy wpisać tytuł konkursu: Lula idzie do szkoły.

Każda wiadomość, oprócz zdjęć, powinna zawierać nick autora, którym będzie podpisana praca w sytuacji publikacji.

4. Terminy i etapy konkursu

Etap I - przyjmowanie zgłoszeń od 1 do 14 września 2008 r.

Etap II - wybór najlepszej stylizacji poprzez głosowanie w sondażu w dniach 15-16 września 2008.

Etap III - ogłoszenie wyników w dniu 17 września 2008.


§ 4
1. Zwycięzcą Konkursu zostanie osoba, której nadesłany zestaw ubrań zostanie uznany przez Czytelników za najlepszy poprzez głosowanie w sondzie.

2. Właścicielka zwycięskiego zestawu zostanie zaproszona przez Lulę do udziału - w charakterze modelki -
w kolejnym odcinku programu o najnowszych trendach.

3. Zwycięzca konkursu osobiście pokrywa koszty dojazdu do Redakcji serwisu Lula.pl Redakcja serwisu Lula.pl nie zwraca kosztów podróży.

4. W przypadku rezygnacji z nagrody, nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie.

5. Nagrody nie można wymienić na inną nagrodę rzeczową ani pieniężną.

6. Redakcja przewidziała wyróżnienie za najciekawszy komentarz, opublikowany przez Czytelnika pod sondażem. Najciekawszy komentarz zostanie wybrany na posiedzeniu jury w siedzibie redakcji.

7. Przystępując do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych zdjęć i wypowiedzi, w ramach portalu gazeta.pl i gazetawyborcza.pl - poprzez umieszczenie na serwerze Organizatora oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania wypowiedzi przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu gazeta.pl i gazetawyborcza.pl ("Archiwum") oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych wypowiedzi w ramach Archiwum.

8. Konkurs kończy się ogłoszeniem wyników.

§ 5
1. Nagrodą w Konkursie jest publikacja zdjęcia z informacją o autorze (nick) w serwisie www.lula.pl oraz nagroda rzeczowa.

2. Redakcja zastrzega sobie prawo do publikacji tylko wybranych zdjęć z zestawami ubrań.

3. Zdjęcia nie spełniające kryteriów, zostaną odrzucone.

§ 6
Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie konkursowej Serwisu www.lula.pl

§ 7
1. W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia przez Agorę listy zwycięzców Konkursu na adres: Gazeta.pl, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 z dopiskiem "Konkurs na letnią stylizację". Po przekroczeniu wskazanego wyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu.

§ 8Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do konkursu przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się z konkursu. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z konkursu, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji.

§ 9
Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 10
Ewentualne spory, mogące wyniknąć między organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sądy powszechne w Warszawie.

Więcej o: