Pisz i promuj swój talent!

Interesujesz się modą i jesteś na bieżąco z nowinkami? Lula ma coś dla Ciebie!

Lula, gdy stawiała pierwsze swoje kroki, zachęcała Was do przysyłania zdjęć swoich najlepszych zestawów ubrań. Dziś przysyłacie je tak chętnie, że Lula nie nadąża z wybieraniem - z samych Waszych zdjęć Lula mogłaby przygotować dzienną porcję materiału :) Czytając e-maile, które przysyłacie, oraz Wasze komentarze, widać, że wiele z Was ma prawdziwy potencjał!

Często piszecie, że Lula powinna więcej publikować nowych artykułów. To miłe, ale niestety, Lula jest jedna i bez Waszego wsparcia, nie spełni tych oczekiwań. Dlatego postanowiła wprowadzić w serwisie element dziennikarstwa obywatelskiego!
Dziennikarstwo obywatelskie jest powszechnie uprawiane przez wiele serwisów w sieci i nie jest już czymś nowym. Dlatego, zapraszając Was do współpracy - od zaraz! - możecie zacząć szlifować swoje umiejętności dziennikarskie.

Każda z Was, która ma lekkie pióro, chce i potrafi pisać, interesuje się modą, i jest na bieżąco z nowinkami, może od dziś zostać dziennikarką Luli!

O czym pisać?
o gwiazdach i ich kolekcjach, o nowościach, o trendach w modzie. Ważne, żeby tematyka się nie powtarzała. Jeśli na Luli pojawił się już artykuł na ten sam temat, to niestety, Twój tekst nie zostanie opublikowany.
Zapoznaj się z zasadami. Zobaczysz, to proste :)

- tekst musi mieć tytuł - wiadomo.
- wyróżnij lead - lead to jest krótki tekst wprowadzający do treści artykułu, nie większy niż dwa średnio rozbudowane zdania,
- tekst właściwy - nie może być dłuższy niż 1800 znaków,
- zdjęcia - swój tekst możesz wzbogacić o zdjęcia. Każde zdjęcie musi pochodzić z legalnego źródła i pamiętaj o dołączeniu linku do źródła, skąd pobrałaś
zdjęcie. Nie może być ono mniejsze niż 350 x 400 piksieli,
- do każdej wiadomości musi być dołączona klauzula:
Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację nadesłanych materiałów w serwisie www.lula.pl. Nadesłane materiały nie mają wartości rynkowej. Oświadczam również, że nie naruszają
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw do wizerunków i ponoszę pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie nieprawidłowości powyższych zapewnień.

- no i na koniec nie zapomnij o pseudonimie!

Tak przygotowaną wiadomość przyślij drogą elektroniczną na adres: pisznaluli@g.pl News zostanie opublikowany na łamach serwisu po weryfikacji treści przez redakcję.

Czytelnicy piszą
Od momentu pojawienia się pierwszego tekstu w serwisie pojawi się osobna zakładka: Wasze Notki. Zakładki szukaj w menu, tuż za ubierankami!

To właśnie będzie zakładka na Waszą twórczość. Każdy tekst będzie opisany tagiem: news. Tag, czyli słowo kluczowe, pozwoli w łatwy sposób odszukać wszystkie teksty z danej dziedziny.

Wypromuj siebie!

Lula będzie również opisywała Wasze teksty tagami, będącymi jednocześnie Waszymi nickami. W ten sposób znacznie łatwiej będzie można znaleźć newsy poszczególnych autorek. W miarę rosnącej liczby publikacji, również tag będzie rósł, stając się coraz bardziej widocznym.

 

 

 

REGULAMIN Akcji "Pisz i promuj swój talent"


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Organizatorem akcji pod nazwą "Pisz i promuj swoje talent" jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.
2. Akcja trwa od dnia 3 września 2008 r. do odwołania.
3. W ramach Akcji uczestnicy publikują na łamach serwisu www.lula.pl własną twórczość, ściśle związaną z tematyką serwisu.

§ 2 Uczestnictwo w Akcji


1. Akcja przeprowadzona zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agorę pod adresem URL: www.lula.pl
2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Agory oraz członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady i przebieg Akcji

1. W Akcji mogą wziąć udział tylko osoby posiadające konto w serwisie Lula.pl
2. Zadaniem uczestników Akcji będzie nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: pisznaluli@g.pl tekstu z dołączonym zdjęciem, będących jednocześnie własnością Uczestnika, zgodnych tematycznie z serwisem www.lula.pl.
3. Aby wziąć udział w Akcji należy:
- napisać tekst, nie dłuższy niż 1800 znaków (1 strona dokumentu word),
- dołączyć zdjęcie (nieobowiązkowo),
- przysłać drogą elektroniczną na adres: pisznaluli@g.pl,
- w tytule wiadomości wpisać o czym jest news
- do wiadomości dołączyć klauzulę:

Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację nadesłanych materiałów w serwisie www.lula.pl. Nadesłane materiały nie mają wartości rynkowej. Oświadczam również, że nie naruszają
praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw do wizerunków i ponoszę pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie nieprawidłowości powyższych zapewnień.

- wiadomość uzupełnić nickiem autorki, którym będzie opisana publikacja.

4. Redakcja zasrtzega sobie prawo do zmiany nadesłanej treści
5. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji treści budzących wątpliwości, odnośnie legalności nadesłanych materiałów i dołączonego zdjęcia.
6. Redakcja zastrzega sobie prawo do konsekwentnej odmowy publikacji treści nadesłanych przez osobę, co do której pojawiły się podejrzenia złamania postanowień niniejszego regulaminu i / lub dołączonego do wiadomości oświadczenia.

§ 4 Publikacja prac

1. W terminie do 5 dni od daty nadesłania materiałów, pod warunkiem, że nie budzą wątpliwości redakcji, są ciekawe i napisane poprawnie zgodnie z zasadami języka polskiego, zostaną opublikowane na łamach serwisu www.lula.pl

§ 5 Dane osobowe

1. Podczas trwania Akcji uczestnicy pozostają znani Organizatorowi i pozostałym uczestnikom wyłącznie z nicka lub pseudonimu

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji jest zamieszczony na stronie konkursowej Serwisu www.lula.pl
2. W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia przez Agorę listy zwycięzców Konkursu na adres: Gazeta.pl, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 z dopiskiem "Konkurs na letnią stylizację".
Po przekroczeniu wskazanego wyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.
3. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do konkursu przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się z konkursu. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z konkursu, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji
5. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w Akcji Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działanie sprzeczne z Regulaminem.
6. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Uczestnikom
Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
7. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sądy powszechne w Warszawie.