Fashion Show - konkurs Groszków i Luli

Kochasz modę i marzysz o projektowaniu ubrań? A może chciałabyś zobaczyć prawdziwy pokaz mody na żywo, jako ważny gość? Teraz masz szansę zrealizować oba marzenia! Groszki i Lula zapraszają Cię na pokaz mody w czasie pierwszego polskiego Fashion Week w Łodzi!

Mamy dla Was trzy zaproszenia na galę finałową konkursu Złota Nitka, w którym biorą udział młodzi projektanci mody. Aby wygrać jedno z nich, zaprojektuj kreację swoich marzeń i wyślij nam jej skan opatrzony komentarzem na adres e-konkursy@gazeta.pl . Spośród nadesłanych prac redakcyjne jury wybierze trzy najlepsze - do ich autorów powędrują zaproszenia na jedno z najważniejszych wydarzeń modowych Fashion Week Poland ! Na Wasze prace czekamy do 21 maja. Wyniki opublikujemy 25 maja . Zaproszenia będą na Was czekały w Łodzi do osobistego odbioru tuż przed imprezą. Czekajcie na kontakt od organizatora!

Pokaz Złota Nitka odbędzie się w Łodzi w dniu 29 maja . Wszystkie prace zostaną też zaprezentowane na łamach serwisów Lula i Groszki. To może być początek wielkiej kariery - powodzenia!

Regulamin konkursu

§ 1 Organizatorem konkursu pod nazwą "Fashion Show" jest Agora SA, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10.

§ 2 1. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agorę pod adresem: www.groszki.pl i www.lula.pl

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Agory oraz członkowie ich rodzin.

§ 3 1. Czas trwania konkursu: 11 - 21 maja br. Odpowiedzi będzie można nadsyłać do dnia 21 maja włącznie. Wyniki ogłosimy 25 maja.

2. Konkurs przeznaczony jest dla osób zamieszkałych na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Zadaniem uczestników Konkursu będzie: - nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: e-konkursy@gazeta.pl projektu kreacji swoich marzeń opatrzony komentarzem - każda wiadomość, oprócz odpowiedzi na pytanie konkursowe, musi zawierać nick autora, którym będzie podpisany na liście zwycięzców w razie wygranej

§ 4 1. Zwyciężą 3 osoby, które zostaną wyłonione przez redakcyjne jury

2. Przystępując do Konkursu uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Organizatora nadesłanych prac, w ramach portalu gazeta.pl i gazetawyborcza.pl - poprzez umieszczenie na serwerze Organizatora oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie. Zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania wypowiedzi przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu gazeta.pl i gazetawyborcza.pl ("Archiwum") oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionych wypowiedzi w ramach Archiwum.

3. Konkurs kończy się ogłoszeniem wyników.

§ 5 1. Nagrodami w konkursie są 3 zaproszenia na na galę finałową konkursu Złota Nitka, w którym biorą udział młodzi projektanci mody.

2. Zgłoszenia nie spełniające kryteriów, zostaną odrzucone.

§ 6 Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronie serwisu www.groszki.pl i www.lula.pl

§ 7 1. W przypadku zastrzeżeń uczestników Konkursu co do prawidłowości jego przebiegu, mogą oni zgłosić reklamację na piśmie wyłącznie w terminie 7 dni od ogłoszenia przez Agorę listy zwycięzców Konkursu na adres: Gazeta.pl, 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10 z dopiskiem "Złota nitka". Po przekroczeniu wskazanego wyżej terminu, reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu.

§ 8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania konkursu. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do konkursu przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się z konkursu. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z konkursu, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji.

§ 9 Uczestnik, biorąc udział w konkursie, oświadcza iż: - zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego warunki

§ 10 Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

§ 11 Ewentualne spory, mogące wyniknąć między organizatorem Konkursu, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sądy powszechne w Warszawie.

§ 12 Niniejszy Regulamin oraz strona konkursowa pod adresem: www.groszki.pl i www.lula są jedynymi dokumentami, określającymi zasady konkursu.

Więcej o: