Konkurs: "Seks w wielkim mieście" AKTUALIZACJA

HP zbliża się do świata mody. Firma wypuściła na rynek notebook zaprojektowany przez Vivienne Tam i nawiązała współpracę z twórcami filmu "Seks w wielkim mieście 2". Mamy dla Was niespodziankę: 5 dwuosobowych zaproszeń na premierowy pokaz tego filmu.

HP cieszy się coraz większym uznaniem jako marka wyróżniająca się wyjątkowym stylem i wyglądem" - powiedział Jean-Pierre Le Calvez, wiceprezes ds. marketingu w dziale komputerowych systemów osobistych HP w regionie EMEA. - "Seks w wielkim mieście 2" jest filmem, który inspiruje kobiety na całym świecie i wyznacza nowe trendy w modzie. Współpraca z jego twórcami to naturalny krok w promowaniu mody i eleganckiej wiosennej kolekcji komputerów HP na rok 2010 wśród klientów z całego świata.". - dodał.

W globalnej reklamie produktów z wiosennej kolekcji HP wystąpiła Sarah Jessica Parker , odtwórczyni roli Carrie Bradshaw , uznanej za ikonę mody. W reklamie postawiono nacisk na pokazanie technologii w kobiecym stylu, która pomaga organizować życie. Aktorka w reklamie zagrała samą siebie, elegancką, energiczną kobietę, która korzysta z komputera HP, by odgrywać różnorodne role: od matki przez projektantkę po producentkę filmów.

Sarah Jessica Parker z jednym z bliźniąt.Sarah Jessica Parker z jednym z bliźniąt. fot. EAST NEWS

Nawiązanie współpracy z wytwórnią Warner Bros. Pictures ma na celu propagowanie mody "tech couture ". Firma HP już od 2 lat łączy świat technologii z modą . W 2008 roku podczas nowojorskiego tygodnia mody został zaprezentowany pierwszy notebokok HP Mini Vivienne Tam, zaprojektowany przez znaną projektantkę. Czerwony komputer w fioletowe kwiaty peonii zachwycił kobiety, ponieważ wyglądał, jak duża kopertówka, czy notes. To był przełom i wielki sukces.

Vivienne Tam z HP Mini Vivienne Tam EditionVivienne Tam z HP Mini Vivienne Tam Edition Vivienne Tam fot. EAST NEWS

W tym roku we współpracy z Vivienne Tam postał drugi komputer - HP Mini 210 Vivienne Tam Edition . Wzornictwo notebooka nawiązuje do stylistyki wiosennej kolekcji domu mody Vivienne Tam na 2010. Projektantka zainspirowała się klasycznym chińskim romansem "Butterfly Lovers" - opowieścią o wolności, miłości i inspiracji.

Jako projektantka mody zawsze szukałam inspiracji w łączeniu kontrastujących ze sobą światów" - powiedziała Vivienne Tam. - "Używam komputerów w każdym obszarze mojego życia, tak więc połączenie mody i technologii było dla mnie czymś naturalnym. Razem z HP wykreowaliśmy całą linię modnych akcesoriów technicznych, w tym drugą edycję naszej "cyfrowej torebki." - dodała projektantka.

Nawiązanie do motywów "Butterfly Lovers " jest również widoczne na pulpicie modelu HP Mini 210 Vivienne Tam Edition - pojawia się na nim animowane menu Start z motywem latającego motyla, niestandardowe ikony zaprojektowane przez Vivienne Tam oraz trzy dopasowane do wzornictwa tapety. Ten sam wzór pojawia się również na myszce, którą można dokupić do notebooka.

Vivienne Tam z HP Mini 210 Vivienne Tam EditionVivienne Tam z HP Mini 210 Vivienne Tam Edition Vivienne Tam fot. EAST NEWS

Połączenie zachwycającej stylistyki designu Viviene Tam - "Butterfly Lovers" ze znakomitą technologią komputerów osobistych HP pozwoliło HP Mini VT zyskać tytuł najmodniejszego dodatku tej wiosny dla każdej ceniącej elegancję i oryginalny szyk kobiety.

HP Mini 210 Vivienne Tam

Seks w wielkim mieście 2 - zwiastun filmu

W naszym konkursie możecie wygrać jedną z 5 specjalnych, podwójnych wejściówek na pokaz filmu "Seks w wielkim mieście 2"

UWAGA! Ze względu na powody od nas niezależne, nastąpiła zmiana w terminie pokazu - pokaz odbędzie się w Multikinie w warszawskich Złotych Tarasach w PIĄTEK, 28 maja (godzinę seansu podamy w późniejszym terminie).

Co trzeba zrobić?

Odpowiedz na pytanie: styl, której z bohaterek filmu "Seks w wielkim mieście" najbardziej Ci się podoba i dlaczego?

Zgłoszenia wysyłajcie na adres mailowy lula@g.pl. Na zgłoszenia czekamy do 24 maja (do końca dnia) . Zwycięzców ogłosimy we wtorek. W mailu należy podać co najmniej: imię, nazwisko, nick, wiek, adres e-mail i adres zamieszkania w celu realizacji prawa do nagrody. Natomiast w tytule maila z odpowiedzią konkursową prosimy o umieszczenie "Konkurs: z HP do kina".

Do wiadomości należy dołączyć oświadczenie o następującej treści: Oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację powstałego w wyniku sesji konkursowej materiału w serwisach należących do AGORA S.A.

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs: z HP do kina"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU.

1. Organizatorem Konkursu pt. "Konkurs: z HP do kina" , zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.lula.pl, zwanym dalej Serwisem. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 18 maja 2010 do 24 maja 2010, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 18 maja 2010 do 24 maja 2010 do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lula@g.pl:

a) odpowiedź na pytanie konkursowe; pytanie konkursowe jest zamieszczony na stronie konkursowej dostępnej w ramach Serwisu;

b) wraz z odpowiedzią należy podać co najmniej: imię, nazwisko, nick, adres e-mail, adres zamieszkania w celu realizacji prawa do nagrody.

2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą jedną odpowiedź, o której mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail zawierającą wypowiedzi konkursowe, za wiadomość e-mail zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza wiadomość e-mail zapisana na serwerze Serwisu.

3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej wypowiedź konkursową uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

5. Poprzez przesłanie propozycji konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie odpowiedzi podczas publikacji wyników konkursu

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu jako autorzy najciekawszych odpowiedzi. Przy czym jury przyzna zwycięzcom Konkursu pięć nagród (każdemu zwycięzcy po jednej) w postaci dwuosobowych zaproszeń do kina.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 26 maja 2010 roku, zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ustęp 1 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, wysłać drogą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem.

5. NAGRODY.

1. Nagrodami w Konkursie jest pięć dwuosobowych zaproszeń do kina . Organizator opublikuje w Serwisie listę zwycięzców w postaci nicków zwycięzców Konkursu do dnia 26 maja 2010.

2. Organizator zawiadomi Zwycięzców poprzez wysłanie emaila na adres podany w zgłoszeniu do konkursu.

3. Nagrody zostaną przekazane przez Organizatora .

4. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego i adresu e mail w jego zgłoszeniu do konkursu w Serwisie najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku prawo do nagrody nabywa następny w kolejności uczestnik Konkursu.

5. Jeden uczestnik Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu, używanych w Konkursie, może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem. Na jeden adres zostanie wysłana tylko jedna nagroda.

6. W przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę nagrody w ciągu 3 dni od jej wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody wygasa. Nagrody nie odebrane w wyżej wymienionym terminie zostają do dyspozycji Organizatora.

7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie lub z przyczyn przez Organizatora niezawinionych.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania.

10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE .

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs: z HP do kina" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy lub ich prawni opiekunowie i przedstawiciele wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

notebook HP Mini 210 Vivienne Tam

Więcej o: