Mineral Detox Skin Dr Irena Eris KONKURS

Lato to czas, kiedy musimy więcej uwagi poświęcić naszej skórze. Zobacz, co Kosmetyczne Instytuty Dr Irena Eris przygotowały w trosce o odpowiednią pielęgnację skóry, wygraj w naszym konkursie i na własnej skórze przekonaj się jak działa Mineral Detox Skin!

Zanieczyszczenie środowiska, niewłaściwa dieta, stres - to główne przyczyny odkładania się szkodliwych substancji w organizmie, co w pierwszej kolejności uwidacznia się na skórze. Skóra jest bardzo ważną drogą usuwania szkodliwych substancji z całego organizmu. Eksperci z Kosmetycznych Instytutów Dr Irena Eris stworzyli kompleksowy zabieg oczyszczająco-detoksykujący o nazwie Mineral Detox Skin.

Głębokie oczyszczenie W pierwszym etapie zabiegu dzięki zastosowaniu specjalnego peelingu solnego usuwane są martwe komórki naskórka. Jednocześnie uzupełnione zostają niedobory lipidów, co pozwala na prawidłowe funkcjonowanie skóry.

Detoksykacja Wykorzystane w zabiegu preparaty zawierają między innymi synergicznie działający kompleks OXYSTATINE E , który przywraca skórę do stanu równowagi (HOMEOSTAZY). Pełni rolę naturalnego czynnika przeciwrodnikowego oraz zapewnia właściwe dotlenienie tkanek.

Maska błotna wspomaga usuwanie toksyn i zanieczyszczeń, uzupełnia niedobory witamin oraz makro i mikroelementów. Dzięki temu skóra w widoczny sposób odzyskuje naturalny blask, a jej kondycja ulega poprawie.

Odnowa i relaks Wykonywany w trakcie zabiegu Masaż Firmowy Ciała wzmacnia działanie preparatów a także w naturalny sposób pobudza procesy odnowy i regeneracji skóry. Uczucie głębokiego odprężenia dodatkowo zapewniają elementy relaksacyjne wykonywane na poszczególnych etapach zabiegu oraz aromaterapia.

Zabieg w widoczny sposób poprawia struktury skóry, głęboko nawilża, uzupełnia niedobory a przede wszystkim oczyszcza i detoksykuje. Polecany w serii lub jako zabieg jednorazowy.

Doskonałym uzupełnieniem zabiegu są kosmetyki Dr Irena Eris Prosystem Home Care , które pomogą Ci utrzymać piękną, jędrną i nawilżoną skórę

*PHC 756 MINERALNA UJĘDRNIENIE - ten ujędrniający Peeling solny do ciała to produkt o intensywnym działaniu złuszczającym i uzupełniającym niedobory lipidów.

Jak działa? - złuszcza obumarłe komórki naskórka| - daje natychmiastowy efekt wygładzenia - zmiękcza oraz poprawia nawilżenie i natłuszczenie skóry| - poprawia elastyczność - poprawia koloryt skóry

Cena: 119 PLN (pojemność: 230g)

*PHC 757 MINERALNA DETOKSYKACJA - peelingująca maska błotna do twarzy i ciała zawiera Masło Shea bogate w naturalne tłuszcze, witaminy E i F. Uzupełnia niedobory lipidów wzmacniając barierę lipidową naskórka. Chroni skórę przed utratą wody. Naśladuje strukturą naturalną lipidową osłonę skóry, dzięki czemu ma działanie łagodzące i odżywiające naskórek.

Jak działa? - przyspiesza usuwanie toksyn i zanieczyszczeń ze skóry - pobudza naturalne mechanizmy regeneracji skóry - wspomaga proces detoksykacji - wygładza i ujędrnia - regeneruje i łagodzi skórę

Cena: 121 PLN (pojemność: 200 ml) Mineral Detox Skin Mineral Detox Skin  materiały prasowe

We współpracy z Kosmetycznymi Instytutami Dr Irena Eris przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania są 4 nagrody!

Na każdą nagrodę składa się: *Podarunek Piękności na zabieg Mineral Detox Skin ( do wykorzystania w Kosmetycznych Instytutach na terenie Warszawy i Wrocławia ) *zestaw kosmetyków Dr Irena Eris .

Co trzeba zrobić?

Wystarczy odpowiedzieć na pytanie konkursowe:

Moje sposoby na odpoczynek od miejskiego zgiełku w upalne dni - liczymy na Waszą kreatywność, forma odpowiedzi jest dowolna (obrazkowa, tekstowa)!

Odpowiedź przyślij na adres mailowy: lulalook@g.pl W mailu należy podać co najmniej: imię, nazwisko, nick, wiek, adres e-mail, numer telefonu i adres zamieszkania w celu realizacji prawa do nagrody. Natomiast w tytule maila z odpowiedzią konkursową prosimy o umieszczenie " Mineral Detox Skin ". Do wiadomości należy dołączyć oświadczenie o następującej treści: Oświadczam, że mam ukończone 18 lat. Zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację powstałego w wyniku sesji konkursowej materiału w serwisach należących do AGORA S.A.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 14 lipca .

Uwaga : Zabiegi wykonywane będą w Warszawie lub Wrocławiu. W mailu ze zgłoszeniem prosimy o podanie miejscowości, w której chcesz odbyć zabieg. Organizator konkursu nie pokrywa kosztów przejazdu na miejsce.

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Mineral Detox Skin"

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU.

1. Organizatorem Konkursu pt. " Konkurs Mineral Detox Skin " , zwanego dalej "Konkursem" jest Agora SA z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, NIP: 526-030-56-44, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, zwana dalej "Organizatorem".

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego, prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL : www.lula.pl, zwanym dalej Serwisem. Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 5 lipca 2010 do 14 lipca 2010, na warunkach i zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora oraz członkowie ich rodzin, w szczególności ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wykonania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. ZASADY KONKURSU I WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie od 5 lipca 2010 do 14 lipca 2010 do godziny 23:59 przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: lulalook@g.pl:

a) odpowiedź na pytanie konkursowe; pytanie konkursowe jest zamieszczony na stronie konkursowej dostępnej w ramach Serwisu;

b) wraz z odpowiedzią należy podać co najmniej: imię, nazwisko, nick, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego, adres zamieszkania w celu realizacji prawa do nagrody oraz nazwę miasta, w którym chce się zrealizować prawo do nagrody (Warszawa lub Wrocław).

2. Jeden uczestnik Konkursu może nadesłać tylko jedną wiadomość e-mail zawierającą jedną odpowiedź, o której mowa w ustępie 1 pkt a) powyżej, bez względu na ilość posiadanych kont pocztowych. Jeżeli ten sam uczestnik nadeśle więcej niż jedną wiadomość e-mail zawierającą wypowiedzi konkursowe, za wiadomość e-mail zgłoszoną do Konkursu uważana będzie jedynie pierwsza wiadomość e-mail zapisana na serwerze Serwisu.

3. Po przesłaniu wiadomości e-mail zawierającej wypowiedź konkursową uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

4. Poprzez zgłoszenie się do udziału w konkursie w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że treść przesłanej przez niego wypowiedzi nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia wypowiedzi do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na jej publikację w Serwisie.

5. Poprzez przesłanie propozycji konkursowej w sposób określony w niniejszym paragrafie, uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publiczne udostępnienie odpowiedzi podczas publikacji wyników konkursu

4. ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu jako autorzy najciekawszych odpowiedzi. Przy czym jury przyzna zwycięzcom Konkursu cztery nagrody (każdemu zwycięzcy po jednej) w postaci zabiegów oraz zestawów kosmetyków.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

3. Organizator opublikuje na stronie Serwisu wyniki Konkursu do dnia 19 lipca 2010 roku, zawiadomi zwycięzców o fakcie uzyskania prawa do nagrody pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez uczestnika zgodnie z § 3 ustęp 1 Regulaminu. Nagrodzony uczestnik obowiązany jest w ciągu 7 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia, wysłać drogą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość zawierającą dane w zakresie niezbędnym do przesłania nagród przewidzianych niniejszym Regulaminem.

5. NAGRODY.

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z 4 zwycięzców jest umożliwienie zwycięzcy zrealizowania prawa do zabiegu w Kosmetycznym Instytucie Dr Irena Eris oraz zestaw kosmetyków Dr Irena Eris.

2. Organizator zawiadomi Zwycięzców poprzez wysłanie emaila na adres podany w zgłoszeniu do konkursu.

3. W przypadku, gdy uczestnik Konkursu nie podał swojego adresu pocztowego i adresu e mail w jego zgłoszeniu do konkursu w Serwisie najpóźniej z chwilą przystąpienia do Konkursu, jego prawo do nagrody wygasa, nawet jeśli spełnił pozostałe wymagania opisane w niniejszym Regulaminie.

4. Jednemu uczestnikowi Konkursu, niezależnie od liczby kont pocztowych Serwisu, używanych w Konkursie, może zostać przyznana w ramach Konkursu tylko jedna nagroda, przewidziana niniejszym Regulaminem.

5. Nagroda zostanie zrealizowana w terminie uzgodnionym pomiędzy zwycięzcą Konkursu a Organizatorem. Koszty dojazdu do miejsca realizacji prawa do nagrody (Kraków) pokrywa Uczestnik Konkursu.

6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na nagrodę rzeczową.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, na który to adres zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych w formularzu rejestracyjnym w Serwisie oraz za wszelkie zmiany danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu dokonanych po wypełnieniu formularza, w tym adresu zamieszkania.

10. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy realizacji prawa do nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, Portal Gazeta.pl, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Konkurs Mineral Detox Skin " w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, na co Uczestnicy lub ich prawni opiekunowie i przedstawiciele wyrażają zgodę, przystępując do Konkursu.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora SA.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu, obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego Uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Więcej o: