Pokaż swoją szafę - edycja wakacyjna!

Nadeszło lato i upragnione wakacje. Ten okres charakteryzuje się większą swobodą w ubieraniu się. Dla wielu osób najważniejsza jest wygoda. Pokażcie swoje zestawy na plaże, zwiedzanie, czy wieczorne wyjścia.

"Pokaż swoją szafę" to cykl, w którym głównymi bohaterami jesteście Wy, a raczej Wasze stroje. Możecie pokazać swój styl, wybrane stylizacje lub najlepsze nabytki. W wakacyjnej odsłonie "Pokaż swoją szafę" chcemy wprowadzić trochę świeżego powiewu i liczymy na Waszą pomoc! Przysyłajcie nam zdjęcia Waszych zdobyczy na następne sezony oraz letnich zestawów. Możecie przesyłać zdjęcia stylizacji, albo poszczególnych elementów. Jeśli nie wiecie z czym zestawić jakąś rzecz, to wyślijcie jej zdjęcie, a my wspólnie z naszymi czytelnikami postaramy się Wam pomóc. - redakcja lula.pl

Wystarczy wysłać zdjęcia z krótkim komentarzem. Jeżeli nie lubicie pozować, to możecie wysłać fotografie ułożonej stylizacji lub jednego elementu (zdj. wyżej). Jeśli jednak nie przeraża Was rola modela, to zróbcie zdjęcie sylwetki i detali . Fotografie powinny być wyraźne, bez zamazanych na czarno twarzy, czy zakrywających je reklamówek. Ważne jest odpowiednie światło i ostrość. Zdjęcia przysyłajcie na adres: street@g.pl Pamiętajcie, by w mailu opisać sfotografowane ubrania - markę, ich historię pochodzenia oraz krótką informację o Waszym stylu . Konieczne jest też napisanie oświadczenia oraz zaznaczenie, jak chcielibyście być przedstawieni. Lula zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych treści. Jeszcze klauzula : Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację nadesłanych materiałów w serwisie www.lula.pl. Nadesłane materiały nie mają wartości rynkowej. Oświadczam również, że nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw do wizerunków i ponoszę pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie nieprawidłowości powyższych zapewnień. REGULAMIN Akcji "Pokaż swoją szafę"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji pod nazwą "Pokaż swoją szafę" jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. 2. Akcja trwa od dnia 26 czerwca 2009 r. do odwołania. 3. W ramach Akcji uczestnicy publikują na łamach serwisu www.lula.pl własną twórczość, ściśle związaną z tematyką serwisu.

§ 2 Uczestnictwo w Akcji

1. Akcja przeprowadzona zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agorę pod adresem URL: www.lula.pl 2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Agory oraz członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady i przebieg Akcji 1. Zadaniem uczestników Akcji będzie nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: street@g.pl zdjęć z dołączonym opisem, będących jednocześnie własnością Uczestnika, zgodnych tematycznie z serwisem www.lula.pl. 2. Aby wziąć udział w Akcji należy: - dołączyć zdjęcie/zdjęcia stylizacji stworzonych przez uczestnika (zdjęcia mogą przedstawiać uczestnika w stroju lub sam ubiór) - dołączyć opis, - przysłać drogą elektroniczną na adres: street@g.pl, - w tytule wiadomości wpisać temat stylizacji (np. na randkę, do pracy itd.) - do wiadomości dołączyć klauzulę: "Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację nadesłanych materiałów w serwisie www.lula.pl. Nadesłane materiały nie mają wartości rynkowej. Oświadczam również, że nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw do wizerunków i ponoszę pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie nieprawidłowości powyższych zapewnień." - wiadomość uzupełnić nickiem autorki, którym będzie opisana publikacja.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany nadesłanej treści 5. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji treści budzących wątpliwości, odnośnie legalności nadesłanych materiałów i dołączonego zdjęcia. 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do konsekwentnej odmowy publikacji treści nadesłanych przez osobę, co do której pojawiły się podejrzenia złamania postanowień niniejszego regulaminu i / lub dołączonego do wiadomości oświadczenia.

§ 4 Publikacja prac

1. Prace zostaną opublikowane na łamach serwisu www.lula.pl w terminie do 30 dni od daty nadesłania materiałów, pod warunkiem, że nie budzą wątpliwości redakcji, są ciekawe i opisane poprawnie zgodnie z zasadami języka polskiego § 5 Dane osobowe

1. Podczas trwania Akcji uczestnicy pozostają znani Organizatorowi i pozostałym uczestnikom wyłącznie z nicka lub pseudonimu

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji jest zamieszczony na stronie konkursowej Serwisu www.lula.pl 2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania akcji. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do akcji przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z akcji, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w Akcji Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działanie sprzeczne z Regulaminem. 5. Uczestnicy akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia akcji. 6. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między organizatorem, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sądy powszechne w Warszawie.

Więcej o: