Pokaż swoją szafę - cykl dla odważnych

Oceniacie i krytykujecie. Nadszedł, więc czas byście odważyły się pokazać swój styl. Nie podobają się Wam stylizacje? Macie szansę zaprezentować swoje zestawy! Zapraszamy do udziału w "Pokaż swoją szafę".

"Pokaż swoją szafę" to cykl, w którym głównymi bohaterami jesteście Wy, a raczej Wasze stroje. Możecie pokazać wybrane stylizacje lub poszczególnych ubrań lub dodatków. Jeśli nie wiecie z czym zestawić jakąś rzecz, to wyślijcie jej zdjęcie, a my wspólnie z naszymi czytelnikami postaramy się Wam pomóc. - redakcja lula.pl

Wystarczy wysłać zdjęcia z krótkim komentarzem. Jeżeli nie lubicie pozować, to możecie wysłać fotografie ułożonej stylizacji lub jednego elementu (zdj. wyżej). Jeśli jednak nie przeraża Was rola modela, to zróbcie zdjęcie sylwetki i detali . Fotografie powinny być wyraźne, bez zamazanych na czarno twarzy, czy zakrywających je reklamówek. Ważne jest odpowiednie światło i ostrość.

torebka - Parfoistorebka - Parfois Pokaż swoją szafę fot. Marcia

1) Sposób pierwszy i prostszy :) - czyli dodanie zdjęć do twojego profilu na lula.pl

1. Załóż konto w naszym serwisie (jeśli jeszcze takiego nie masz), podając podczas rejestracji swój aktualny adres e-mail, zaloguj się i do swojego profilu za pomocą przycisku "Dodaj zdjęcie" dodaj swój kolaż.

2. UWAGA! Dodaną ilustrację należy opisać i dodać do niej tag "Pokaż swoją szafę". To naprawdę bardzo ważne , bo pozwoli nam odnaleźć Twoją grafikę. W opisie powinien pojawić się krótki opis (Skąd wzięłaś inspirację do zrobienia stylizacji i jakich użyłaś kosmetyków).

Dokładną instrukcję, jak dodać i "otagować" zdjęcie znajdziecie TU

2) Sposób drugi - zdjęcia możecie wysłać pocztą na adres street@g.pl

Pamiętajcie, by w mailu opisać sfotografowane ubrania - markę oraz krótką informację o Was i Waszym stylu . Konieczne jest też napisanie oświadczenia oraz zaznaczenie, jak chcielibyście być przedstawieni. Lula zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych treści.

W przypadku sposobu drugiego dodajcie do swojego maila poniższą klauzulę:

"Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację nadesłanych materiałów w serwisie www.lula.pl. Nadesłane materiały nie mają wartości rynkowej. Oświadczam również, że nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw do wizerunków i ponoszę pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie nieprawidłowości powyższych zapewnień."

REGULAMIN Akcji "Pokaż swoją szafę"

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem akcji pod nazwą "Pokaż swoją szafę" jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. 2. Akcja trwa od dnia 28 września 2010 roku do odwołania. 3. W ramach Akcji uczestnicy publikują na łamach serwisu www.lula.pl własną twórczość, ściśle związaną z tematyką serwisu.

§ 2 Uczestnictwo w Akcji

1. Akcja przeprowadzona zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agorę pod adresem URL: www.lula.pl 2. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy Agory oraz członkowie ich rodzin.

§ 3 Zasady i przebieg Akcji 1. Zadaniem uczestników Akcji będzie nadesłanie pocztą elektroniczną na adres: street@g.pl zdjęć z dołączonym opisem, będących jednocześnie własnością Uczestnika, zgodnych tematycznie z serwisem www.lula.pl. 2. Aby wziąć udział w Akcji należy: - dołączyć zdjęcie/zdjęcia stylizacji stworzonych przez uczestnika (zdjęcia mogą przedstawiać uczestnika w stroju lub sam ubiór) - dołączyć opis, - przysłać drogą elektroniczną na adres: street@g.pl, - w tytule wiadomości wpisać temat stylizacji (np. na randkę, do pracy itd.) - do wiadomości dołączyć klauzulę: "Oświadczam, że zapoznałam się z regulaminem i wyrażam zgodę na publikację nadesłanych materiałów w serwisie www.lula.pl. Nadesłane materiały nie mają wartości rynkowej. Oświadczam również, że nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich oraz praw do wizerunków i ponoszę pełną odpowiedzialność za szkodę wynikłą w razie nieprawidłowości powyższych zapewnień." - wiadomość uzupełnić nickiem autorki, którym będzie opisana publikacja.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany nadesłanej treści 5. Redakcja zastrzega sobie odmowę publikacji treści budzących wątpliwości, odnośnie legalności nadesłanych materiałów i dołączonego zdjęcia. 6. Redakcja zastrzega sobie prawo do konsekwentnej odmowy publikacji treści nadesłanych przez osobę, co do której pojawiły się podejrzenia złamania postanowień niniejszego regulaminu i / lub dołączonego do wiadomości oświadczenia.

§ 4 Publikacja prac

1. Prace zostaną opublikowane na łamach serwisu www.lula.pl w terminie do 30 dni od daty nadesłania materiałów, pod warunkiem, że nie budzą wątpliwości redakcji, są ciekawe i opisane poprawnie zgodnie z zasadami języka polskiego

§ 5 Dane osobowe

1. Podczas trwania Akcji uczestnicy pozostają znani Organizatorowi i pozostałym uczestnikom wyłącznie z nicka lub pseudonimu

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Akcji jest zamieszczony na stronie konkursowej Serwisu www.lula.pl 2. Zgłoszone w prawidłowym terminie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję organizatora Konkursu. 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w trakcie trwania akcji. W takiej sytuacji osoby, które przystąpiły do akcji przed zmianami w Regulaminie, zostaną o zaistniałym fakcie poinformowane, zachowując prawo do wycofania się. Osoby, które po poinformowaniu o zmianach nie przekażą Organizatorowi chęci wycofania się z akcji, jednocześnie akceptują warunki Regulaminu po aktualizacji 4. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć z udziału w Akcji Uczestnika, w stosunku do którego powziął podejrzenie o działanie sprzeczne z Regulaminem. 5. Uczestnicy akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych DZ.U. Nr 133, poz. 833) w celach prowadzenia akcji. 6. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między organizatorem, a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sądy powszechne w Warszawie.

Więcej o: