Merkury

  • Retrogradacja Merkurego. Na czym polega to zjawisko?

    Retrogradacja Merkurego. Na czym polega to zjawisko?

    Czy układ planet może mieć wpływ na nasze życie? Okazuje się, że wpływa on nie tylko na nasze samopoczucie i funkcjonowanie, ale i relacje międzyludzkie czy nawet działanie urządzeń elektronicznych. Sprawdź, czym jest retrogradacja planet i kiedy ma miejsce.

    JN