Monika Gawlińska

  • Miłość do grobowej deski

    Miłość do grobowej deski

    Czy dzisiejszych, niesprzyjających trwałym związkom, czasach możliwa jest miłość do grobowej deski? Czy przysięga małżeńska ma jeszcze jakieś znaczenie? Czy Monika Gawlińska wierzy w miłość na całe...