czego nie wolno w ciąży

  • Macierzyństwo - wybór czy instynkt?

    Niektórzy twierdzą, że instynkt macierzyński nie istnieje, że rola matki jest wytworem naszej kultury. O rozmowę na ten temat poprosiliśmy profesor Małgorzatę Szpakowską z Uniwersytetu Warszawskiego.

    Rozmawiała Hanna Bartoszewicz