katastrofa smoleńska

  • Odeszły, a wciąż inspirują

    Odeszły, a wciąż inspirują

    W tragicznym wypadku polskiego samolotu rządowego w Smoleńsku zginęły kobiety wybitne - przedstawicielki polskiej sceny politycznej i działaczki społeczne. Przypominamy ich sylwetki.

    kk