masculinum

  • "Płaczący mężczyzna współczesnym kobietom nie kojarzy się jako mężczyzna, tylko jako problem"

    "Płaczący mężczyzna współczesnym kobietom nie kojarzy się jako mężczyzna, tylko jako problem"

    Od mężczyzn z jednej strony oczekuje się, żeby byli twardzi, męscy i sprawczy, z drugiej - dobrze, jakby pokazywali swoją wrażliwość i czułość. Jacek Masłowski, psychoterapeuta i prezes Fundacji "Masculinum", uważa, że najlepiej, aby ten prawdziwy mężczyzna był... prawdziwy, czyli był sobą bez względu na oczekiwania innych, chyba że sam świadomie zdecyduje się wziąć je pod uwagę. A, i jeszcze jedno: chłopaki też płaczą.

    Małgorzata Germak