pami赕

 • Naukowcy: popularna ro秎ina doniczkowa i przyprawa pomaga lepiej zapami阾ywa. Masz j w domu?
 • Naci眊nij opask, przyklej filcow kotwic - jak nie zamienia pami阠i o bohaterach Powstania w fars?
 • Lepiej wiedzie o swoim kraju tak縠 te najgorsze rzeczy

  Lepiej wiedzie o swoim kraju tak縠 te najgorsze rzeczy

  Nie ma g硊pszego polskiego powiedzenia ni "nie kalaj w砤snego gniazda". Ta, refleksja nasz砤 mnie po lekturze reporta縰 Marcina K眂kiego "Bia硑stok. Bia砤 si砤, czarna pami赕", kt髍y powinien by lektur obowi眤kow w szko砤ch. Bo o pewnych sprawach trzeba wiedzie i pami阾a.

  Irmina D眀rowska
 • Bowie nie zostanie zapomniany. Mural w Warszawie i inne ho砫y

  Bowie nie zostanie zapomniany. Mural w Warszawie i inne ho砫y

  iat op砤kuje Davida Bowiego, pojawiaj si te ciekawe, dziwne i wspania砮 pomys硑 uczczenia jego pami阠i. Jest m.in. projekt, by w Warszawie powsta mural upami阾niaj眂y wizyt muzyka w naszej stolicy. Czy popieram t inicjatyw? Sercem, g硂w i wszystkim!

  Kasia Nowakowska
 • Krew, klocki i 硓y. Powsta馽zy lajfstajl

  Krew, klocki i 硓y. Powsta馽zy lajfstajl

  Mam ju tego do舵! My秎, 縠 wiele os骲 czuje podobnie. Z roku na rok jeste秏y bombardowani coraz bardziej przefajnianym wizerunkiem Powstania Warszawskiego, a dla niekt髍ych sierpniowe obchody to doskona硑 pretekst do zbijania kapita硊. To za, co jest nam sprzedawane niebezpiecznie przekracza granic, za kt髍 jest ju tylko "pop?, nie "kultura?, a tym bardziej refleksja i szacunek.

  Dominika W阠砤wek
 • 10 rocznica 秏ierci Jacka Kaczmarskiego

  Nasza sta砤 Czytelniczka Aniakuleczka przypomnia砤 nam o tej smutnej okazji. I napisa砤 o tym, jak pami阾a Pana Barda. I przygotowa砤 spis piosenek - czytajcie, s硊chajcie, wspominajcie.

  Nades砤ne do Redakcji
 • O szwankuj眂ej pami阠i, czyli dlaczego zapominam robi pewne rzeczy

  O szwankuj眂ej pami阠i, czyli dlaczego zapominam robi pewne rzeczy

  Od d硊縮zego czasu mam problemy z pami阠i. W ostatnim czasie objawy te si nasili硑, i niestety zaczyna to by bardzo m阠z眂e. Na moje problemy wp硑w maj leki, kt髍e musz obecnie za縴wa. Mimo tego, 縠 wiem co jest przyczyn, nie specjalnie poprawia mi to humor. Wiem te, 縠 za jaki czas wszystko si unormuje, ale to b阣zie dopiero w bli縠j nieokre秎onej przysz硂禼i...

  Miss Olgu
 • 苭iczenia fizycznie dobre r體nie na pami赕!