wojciech grzędziński

  • Oczy, które gryzą. Wojciech Grzędziński - osobisty fotograf prezydenta RP

    Oczy, które gryzą. Wojciech Grzędziński - osobisty fotograf prezydenta RP

    Dokumentował konflikty zbrojne i ich skutki m.in. w Libanie, Gruzji, Afganistanie, Sudanie Południowym. Wielokrotny laureat polskich konkursów fotografii prasowej, m.in. Grand Press Photo, Newsreportaż, BZWBK Press Photo. Za reportaż z konfliktu zbrojnego w Gruzji otrzymał w 2009 trzecią nagrodę w konkursie World Press Photo. Od lutego 2011 pracuje jako fotograf osobisty prezydenta RP.

    Aleksandra Zielińska