związek na odległość

  • Związek na odległość - czy warto angażować się w tego typu relację?

    Związek na odległość - czy warto angażować się w tego typu relację?

    Związek na odległość to życie w parze bez dzielenia codzienności, krótkie okresy ekscytacji, po których następuje długi czas w samotności. Czy da się stworzyć poprawną relację na odległość? A może lepiej nie wchodzić w taki związek, tylko postawić na to co tu i teraz?

    KLI