Ten quiz z fizyki rozwiążą tylko najlepsi. Nie wierzycie? Sprawdźcie!

1 / 8

Matura 2015, poziom rozszerzony. Które zjawisko powoduje stygnięcie otwartego naczynia z gorącą wodą?

2 / 8

Matura 2015, poziom rozszerzony. Żadne urządzenie nie może przetwarzać ciepła w energię elektryczną ze sprawnością równą 100 proc. To stwierdzenie wynika z:

3 / 8

Matura 2016, poziom rozszerzony. Kąt paralaksy rocznej zmierzony dla Procjona wynosi 0,286" (sekund kątowych), a dla Wegi jest równy 0,129". Które dokończenie zdania jest prawdziwe? Wartości kąta paralaksy pozwalają wnioskować o:

4 / 8

Matura 2020, poziom rozszerzony. Które dokończenie zdania jest fałszywe? Izotermiczne sprężanie ustalonej masy gazu doskonałego powoduje, że:

5 / 8

Jednostką siły w układzie SI jest:

6 / 8

Prawa Keplera opisują:

7 / 8

Źródło światła Z1 emituje światło czerwone, a źródło Z2 zielone. Oba źródła emitują światło z tą samą mocą. Liczba fotonów emitowanych w jednostce czasu przez źródło Z1 w porównaniu z liczbą fotonów emitowanych w jednostce czasu przez źródło Z2 jest:

8 / 8

Moc chwilowa nie może przyjmować wartości ujemnej. To zdanie jest:

.