Nie ma świąt bez Kevina! Jak dobrze znacie ten film?

1 / 7

Kto wcielił się w postać Kevina?

2 / 7

W którym roku odbyła się premiera filmu?

3 / 7

Ile rodzeństwa miał Kevin?

4 / 7

Jakie jest ulubione danie Kevina?

5 / 7

Jak nazywali się dwaj włamywacze, którym chłopiec płatał figle?

6 / 7

Wizytówką jednego z włamywaczy jest:

7 / 7

Na czym grał Gus Polinski, lider zespołu grającego polkę?

Do zdobycia 7 punktów