Matematyka inaczej. Ten quiz nie jest prosty jak 2+2, dasz radę?

1 / 20

Według przysłowia, ile wynosi krytyczna liczba kucharek, po osiągnięciu której nie napełnimy swoich brzuchów?

2 / 20

Cyrkiel mogliśmy znaleźć do 1990 roku w godle:

3 / 20

Cyrkiel jest też symbolem:

4 / 20

"Na wzgórzach siedmiu piętrzy się Rzym" - co jest ukryte w tym zdaniu?

5 / 20

Określeniem "kwadratura koła" (które było jednym z wielkich problemów matematycznych starożytnej Grecji) opisujemy obecnie w przenośni:

6 / 20

Szkoła Ateńska - malowidło ścienne przedstawiające wielu słynnych greckich uczonych, m.in. matematyków Pitagorasa i Euklidesa, to dzieło renesansowego malarza:

7 / 20

W ilu cyfrach znajdziemy odcinki przecinające się prostopadle (w bezszeryfowym kroju pisma Helvetica)?

8 / 20

Tzw. cyfry arabskie, w rzeczywistości nie są wynalazkiem Arabów, tylko zostały przez nich przejęte z:

9 / 20

Ile wtrącamy groszy, gdy w dyskusji mamy jakiś swój niewielki wkład?

10 / 20

A ile groszy kosztowało kółko graniaste w piosence?

11 / 20

570 PLU5 570 70:

12 / 20

Kształt bajgla to w przybliżeniu:

13 / 20

Który z tych naukowców NIE był matematykiem:

14 / 20

Koła na swojej fladze NIE ma:

15 / 20

(Skup się mniej na matematyce, a więcej na języku) Jeśli 0 = 4 a 1 = 5 a 2 = 3 i 3 = 4 to jaką wartość przypiszemy liczbie 9?

16 / 20

Która cyfra, gdy obróci się ją o 90 stopni, jest najwyższa (ma najwyższą wartość)?

17 / 20

Wskaż nieprawidłowy wynik równania: 1 + 1 =

18 / 20

Oszacuj, ile jest pojedynczych kratek na jednej stronie w standardowym zeszycie w kratkę do matematyki formatu a5.

19 / 20

Z którym działaniem matematycznym łączy się frazeologizm, w którym występuje niedźwiedź (a konkretnie jeden jego organ)?

20 / 20

Ile ograniczonych płaszczyzn (np. zamkniętych kół) możemy znaleźć w zapisie wszystkich cyfr arabskich? (np. "1" nie ma ograniczonych płaszczyzn, a "0" ma jedną; w kroju pisma Helvetica)

Uda Ci się zdobyć przynajmniej 10 punktów?