Karpiniarz, wyoblarz i folusznik. Wiesz, co robili ludzie, którzy wykonywali takie zawody?

1 / 12

Każdy zdun potrafił:

2 / 12

Czym zajmował się rymarz?

3 / 12

Klikonem nazywano:

4 / 12

Folusznik zajmował się:

5 / 12

Kim był metrampaż?

6 / 12

Każdy łaziebnik znany był z tego, że:

7 / 12

Czym zajmował się konwisarz?

8 / 12

Sitarz potrafił zrobić:

9 / 12

Czym zajmował się karpiniarz?

10 / 12

Wyoblarz zajmuje się:

11 / 12

Kim był balwierz i czym się zajmował?

12 / 12

Co takiego robił w życiu ludwisarz?

Tych zawodów prawie nikt już nie wykonuje. Kiedyś jednak były bardzo popularne. Wiesz, czym się zajmowali ludzie, którzy je wykonywali?