Śniadania wyższych sfer przed wojną - jakie były?

Przy porannym posiłku można było omawiać sprawy związane z polityką i dyplomacją. Podczas śniadań witano i żegnano honorowych gości. Tak było kiedyś, a dzisiaj?
Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Śniadanie prezydenckie

Tak podczas wypoczynku w Juracie w lipcu 1937 roku jadł śniadania prezydent RP Ignacy Mościcki. Wśród współbiesiadników znalazła się m.in. Pierwsza Dama - Maria Mościcka, minister spraw zagranicznych Józef Beck oraz wnuk prezydenckiej pary - Józef Zwisłocki. Śniadanie serwowano na dworze, pod parasolem. Poranny posiłek wymagał odpowiedniej celebracji - wszyscy goście ubrani są elegancko, ale zgodnie z okazją i porą dnia.
Zobacz więcej w zbiorach NAC.

Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Na łowy by!

Na zdjęciu uczestnicy polowania reprezentacyjnego w lasach koło Chodzieży podczas śniadania. Z prawej strony stołu siedzą: prezydent RP Ignacy Mościcki, ambasador USA John Cudahy, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski, adiutant prezydenta RP kpt. Zygmunt Gużewski, NN. Z lewej strony stołu siedzą (bokiem): komendant główny Policji Państwowej płk Janusz Jagrym - Maleszewski, wiceminister spraw wojskowych gen. Kazimierz Fabrycy, Wielki Łowczy Koronny inż. Herman Knothe, zastępca szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP mjr Kazimierz Jurgielewicz, NN. Zdjęcie zostało zrobione w październiku 1933 roku.
Zobacz więcej w zbiorach NAC.

Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Śniadanie po pogrzebie

Na zdjęciu wykonanym 18 maja 1935 roku widać zgromadzonych przy śniadaniu uczestników delegacji zagranicznych po zakończeniu uroczystości pogrzebowych Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Wśród zgromadzonych gości dokumentaliści wymieniają m.in. marszałka Hermann Goring (drugi z lewej) i Jadwigę Beckową.
Zobacz więcej w zbiorach NAC.

Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Śniadanie po rumuńsku

Jednym z punktów programu oficjalnej wizyty ministra spraw zagranicznych Józefa Becka w Rumunii było uczestnictwo w śniadaniu wydanym przez ministra spraw zagranicznych Rumunii Victora Antonescu. Posiłek, choć podawany w godzinach przedpołudniowych, wymagał oficjalnych strojów oraz wykwintnej zastawy. Nie zabrakło także mocniejszych trunków. Śniadanie miało miejsce w Bukareszcie w kwietniu 1937 roku.
Zobacz więcej w zbiorach NAC.

Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Harcerski posiłek

Krakowskie harcerki na obozie w Wysowej k. Uścia Gorlickiego podczas skromnego śniadania gościły w swoim obozowisku wojewodę krakowskiego Michała Gnoińskiego (trzeci z lewej za stołem). Oprócz posiłku zaproszony gość mógł liczyć także na dodatkowe atrakcje. W tle widoczne są harcerki, które umilały śniadanie śpiewem. Zdjęcie zrobiono w lipcu 1937 roku.
Zobacz więcej w zbiorach NAC.

Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

Posiłek w chacie

Myśliwi polujący na łosie przed wyruszeniem na łowy posilali się w leśniczówce. Widoczni na zdjęciu: hrabia Maurycy Stanisław Potocki, hrabia Jarosław Potocki, generał Kazimierz Fabrycy i norweski myśliwy Franz Rosenberg - śniadali na terenie majątku hrabiego Jarosława Potockiego w chacie nad jeziorem Wygonowskim. Zdjęcie pochodzi z września 1931 roku.
Zobacz więcej w zbiorach NAC.

Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

W wojskowym duchu

Zgromadzeni przy stole panowie to uczestnicy śniadania pożegnalnego wydanego przez szefa Sztabu Głównego gen. Tadeusza Piskora dla japońskiego attaché wojskowego płk. Shigeyasu Suzuki.  Spotkanie miało miejsce 18 lipca 1930 roku w warszawskim Hotelu Europejskim. Bohater uroczystego pożegnania na zdjęciu został oznaczony krzyżykiem.
Zobacz więcej w zbiorach NAC.

Narodowe Archiwum Cyfrowe Narodowe Archiwum Cyfrowe Fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

W kobiecym gronie

Wizyta francuskiej eskadry lotniczej w Warszawie stała się pretekstem do wydania z tej okazji śniadania. Miało ono miejsce w ambasadzie francuskiej w lipcu 1030 roku. Na zdjęciu z prawej strony widoczna ambasadorowa Laroche, pijąca kawę w ogrodzie. Wcześniej odbyło się oficjalne powitanie lotników na lotnisku na Mokotowie oraz grupowe pozowanie do pamiątkowych zdjęć.
Zobacz więcej w zbiorach NAC.

Partnerem Projektu jest Narodowe Archiwum Cyfrowe www.nac.gov.pl. Lubisz nasze artykuły? Zostań fanem i kliknij tutaj.

Więcej o: