Panseksualizm. Czym jest? Co go wyróżnia?

Panseksualizm uznawany jest za kolejną orientację seksualną lub pogląd na seksualność. Jego istotą jest odczuwanie seksualnego, romantycznego lub emocjonalnego pociągu do kogoś, ale bez względu na jego płeć.

Panseksualizm - definicja. Kim jest panseksualista?

Czym właściwie jest panseksualizm? Definicja nie jest w tym przypadku łatwa do skonstruowania. Najczęściej wyróżnia się dwa sposoby patrzenia na zjawisko panseksualizmu, gdzie jest on postrzegany jako:

  • kolejna orientacja seksualna po heteroseksualnej, homoseksualnej i biseksualnej, której istotą jest odczuwanie pociągu do danej osoby bez względu na to, jaka jest jej płeć
  • pogląd lub ideologia, gdzie uznaje się, że każdy zasługuje na miłość bez względu na płeć czy orientację seksualną

Osoba panseksualna posiada zdolność tworzenia związków z innymi ludźmi, niezależnie od ich płci. Niekiedy podaje się szerszą definicję panseksualizmu, gdzie mowa jest o odczuwaniu więzi różnego rodzaju także ze zwierzętami lub przedmiotami martwymi. W tym przypadku niekiedy dochodzi do podejrzeń o korelacje z dewiacjami seksualnymi. W opinii osób, które deklarują swoją panseksualność, taka definicja jest niewłaściwa.  

Panseksualizm - co to jest? Kwestia popędu płciowego 

Jak postrzegać panseksualizm? Co to jest? W praktyce o osobach panseksualnych mówi się jako o ''gender-blind'' (''ślepych na płeć''). Samo określenie ''panseksualizm'' związane jest z dwoma greckimi i łacińskimi słowami:

  • gr. ''pan'' - ''wszystko'' lub ''każdy''
  • łac. ''sexus'' - ''płeć''

Deklaracja bezgranicznej miłości w sensie seksualnym, romantycznym i emocjonalnym posiada jednak wspomniane już ograniczenia tak, że nie obejmuje zoofilii, pedofilii i innych dewiacji seksualnych. Panseksualista może odczuwać pociąg do:

  • osób odmiennej płci
  • osób tej samej płci
  • osób transseksualnych
  • heteroseksualistów
  • homoseksualistów
  • biseksualistów

W wyidealizowanej sytuacji panseksualista nie powinien postrzegać drugiej osoby jako kobiety, mężczyzn, hetero, czy homoseksualisty, ale przede wszystkim jako człowieka. 

Zobacz wideo Oto zaskakujący test opisujący twoją osobowość i twoje relacje z bliskimi

Zobacz też: Co to znaczy FWB? Sprawdź, znaczenie tego skrótu i zdecyduj, czy pasuje Ci taki związek

Panseksualny, czyli kontrowersyjny?

W praktyce panseksualny światopogląd lub orientacja stanowią pewien problem poznawczy. O zjawisku mówi się w obecnym kontekście dopiero od kilkunastu lat, choć sam termin znany był już w czasach Zygmunta Freuda. Pogląd o bezgranicznej miłości, która nie szufladkuje, wydaje się niekiedy sprzyjać częstemu zmienianiu życiowych partnerów, jednak absolutnie nie jest to nieodłączny element charakteryzujący panseksualizm. Jednocześnie musimy pamiętać, że panseksualizm nie ma swojego miejsca w terminologii medycznej i nie jest oficjalnie uznany jako orientacja psychoseksualna. 

Ta orientacja lub światopogląd wydają się też być kontrowersyjne z uwagi na pewną modę, która pojawiła się na nie w świecie popkultury. Zaczęło się od deklaracji Miley Cyrus, że jest osobą panseksualną. Niekiedy trudno jest jednak zestawić konkretne przypadki osób znanych z mediów, które określają siebie jako panseksualne, z wyznacznikami podawanymi przez psychologów lub psychiatrów. 

Panseksualizm a bi. Co warto wiedzieć? 

Panseksualizm a bi - czy można utożsamiać oba zjawiska? Jeszcze raz warto powołać się tutaj na przykład Miley Cyrus. Aktorka i piosenkarka wyraźnie stwierdziła, że z powodu określania jej jako osoby biseksualnej, czuła się zaszufladkowana.

Warto więc podkreślić, że panseksualizm różni się od orientacji biseksualnej. Przede wszystkim biseksualista dalej porusza się w tzw. podziale binarnym - może odczuwać pociąg do osób tej samej lub przeciwnej płci. Panseksualizm jest pojęciem szerszym, gdzie płciowość przestaje mieć decydujące znaczenie lub nie ma go wcale. 

Zobacz też: Trzy zmiany w intymnej relacji, które powinny dać do myślenia. To znak, że w związku nie dzieje się dobrze

Więcej o: