Czy masz szansę rozwinąć swoją kreatywność?

Coraz większy nacisk kładziemy na zdrowe odżywianie i uprawianie sportów. Skoro dbamy o kondycję fizyczną, dlaczego nie zadbać o kondycję umysłu?

Myśląc o kreatywności od razu nasuwają się inne pojęcia: pomysłowość, twórczość czy oryginalność. Musimy wyjść poza znany schemat działania, by dostrzegać nowe rozwiązania. To od nas zależy, czy jesteśmy kreatywni. Jest wiele ćwiczeń i technik pomagających rozwijać tę umiejętność, jednak zanim będziemy gotowi zastosować je w swoim życiu, musimy przyjrzeć się sobie. W jaki sposób staramy się dojść do wyznaczonego celu i jak reagujemy na porażki? Od dziecka uczymy się określonych zachowań i reagowania w różnych sytuacjach. Z czasem czynności te wykonujemy automatycznie, niekiedy bezrefleksyjnie. Dlatego wiele osób ma tendencję do działania według dobrze znanych modeli zachowań. Aby z sukcesem dojść do wyznaczonego celu, należy przełamywać bariery dotychczasowego sposobu myślenia i postrzegania świata. Warto w swoim postępowaniu zauważać i dopuszczać różne możliwości rozwiązań i starać się patrzeć na nie z różnych punktów widzenia. Na każdym etapie analizować wszystkie "za" i "przeciw" i dzięki temu weryfikować dotychczasowe osiągnięcia. Co, jeśli po drodze spotka nas porażka? Dla części osób będzie to doskonała okazja do tego, by zrezygnować. Jednak dla tych, którzy są kreatywni, porażka = informacja zwrotna. Dzięki niej zadają pytanie "dlaczego?" i szukają nowej drogi do osiągnięcia celu, mając na uwadze to, co doprowadziło do niepowodzenia.

Pesymizm czy optymizm?

Jak mamy rozwinąć skrzydła, gdy każde działanie spotyka się z krytyką? Jeśli są wokół nas ludzie, którzy wątpią w powodzenie naszego pomysłu, zamiast pokazywać nam jego zalety, wynajdują same wady, to w ten sposób zamykają nas w klatce. Jeśli nie wyrwiemy się z tak pesymistycznego środowiska, są duże szanse na to, że sami staniemy się do niego podobni. W końcu niezrealizowane marzenia i zaniechanie wszelkich prób ich osiągnięcia może przekształcić się w zgorzknienie. Jeśli funkcjonujemy w otoczeniu optymistów, to mamy większe szanse na to, że nasze twórcze możliwości będą miały szansę się rozwijać. Przede wszystkim dostaniemy wsparcie, a dzięki temu zachętę do nowych eksperymentów. Będziemy mieli mniejsze obawy przed wchodzeniem na ścieżki, po których jeszcze nikt nie stąpał. Od ludzi z pasją bije ogromna radość i energia, którą wielu się zaraża. To pozwala nabrać sił do własnych przedsięwzięć.

Obawy i lęki

Bardzo często jest tak, że ludzie mogliby osiągnąć wiele, ale boją się zacząć. Strach paraliżuje ich chęć do działania. Lęk może dotyczyć niepowodzenia i nieumiejętności poradzenia z porażką. Może także pojawić się w momencie, gdy obawiamy się opinii innych, śmieszności, złej oceny czy niezrozumienia. Bezpieczniej jest żyć wśród znanych schematów, bo wszelkie odstępstwa od nich wprowadzają zamęt. Przezwyciężenie tego trudnego momentu może stać się początkiem dostrzegania rzeczywistości inaczej, niż to było dotychczas.

Wiara w siebie i swój potencjał

Jeśli sami nie uwierzymy, że jesteśmy w stanie coś osiągnąć, to kto ma to zrobić? Przecież cały napęd tkwi w nas: siła naszych mięśni i naszego umysłu. Musimy jedynie się uruchomić! W przeciwnym razie wszystkie pomysły schowamy do szuflady i nigdy nie dowiemy się, jaki użytek można było z nich zrobić. Wierząc, że dojdziemy do wyznaczonego celu, zaczynamy działać. Dajmy sobie szansę na kreatywność. Nauczmy się rozwijać własny potencjał i wykorzystujmy go w życiu.

Nie rozleniwiajmy umysłu

Jest wiele sposobów na to, by nasz umysł przez lata cieszył się doskonałą sprawnością, jednak wymaga to od nas zaangażowania. Spróbujmy rozwiązywać krzyżówki, łamigłówki, zachęćmy rodzinę do wspólnych gier, które z czasem wszystkim wejdą nawyk. Zmiana dotychczasowych przyzwyczajeń może zachęcić do poszukiwania nowości. To, co dotąd znane i nudne może stanie się zachętą do nadania temu nowego znaczenia. Myślenie nieschematyczne, abstrakcyjne, zabawa rozwiązaniami, innością, ciekawość siebie i świata, przełamywanie barier, elastyczność - to charakteryzuje kreatywność i sprzyja jej rozwojowi. Niezbędne jest także poczucie humoru i dystans do siebie. Jednak to od nas zależy, czy i kiedy będziemy gotowi porzucić utarte sposoby myślenia. Może któregoś dnia uda się nam zmienić znaczenie czegoś przeciętnego w niesamowite i nadzwyczajne. Wyjmijmy nasze pomysły z zakamarków podświadomości i zacznijmy wprowadzać je w życie.

Fidbek.pl to metoda rozwoju osobistego, dzięki której będziesz lepiej układać sobie relacje z innymi.

Kompleksy gwiazd

Więcej o: