Postawa przedsiębiorcza - jak ją rozpoznać i rozwijać?

Praca na własny rachunek jest dobrym sposobem wyjścia z sytuacji braku szans i perspektyw na awans, na przezwyciężanie nierównego traktowania kobiet na rynku pracy, w tym przede wszystkim w zakresie dostępu do pracy i stanowisk kierowniczych.

Nie bać się ryzyka

Znacznie łatwiej jest kobiecie założyć własną firmę niż uzyskać stanowisko kierownicze najwyższego szczebla w korporacji. Gdy kobieta startuje na stanowisko kierownicze, to jest postrzegana przez pryzmat swojej płci i musi udowodnić, że się nadaje - musi być dobrze wykształcona, mieć doświadczenie i umiejętności, a jeszcze do tego determinację i wysokie poczucie własnej wartości. Zarówno z doświadczeniem, jak i poczuciem własnej wartości jest u kobiet nie najlepiej, co wynika z wielowiekowej i kulturowej opresji wobec kobiet oraz negatywnych stereotypów na ich temat. Gdy kobieta zakłada własną firmę, to nikt jej nie pyta o wykształcenie ani doświadczenie. Jest motywowana dążeniem do samodzielności w podejmowaniu decyzji, chęcią zarabiania większych pieniędzy, chęcią realizowania własnych marzeń i pasji. Własna firma daje możliwość swobodnego działania i osiągania satysfakcji z tego, co się lubi robić. Według J. Kozieleckiego osoba przedsiębiorcza charakteryzuje się wychodzeniem poza granice intelektualne, materialne lub społeczne, poza to, czym się jest i co się posiada. Według amerykańskich autorów (np. T.W. Zimmerer'a, N.M. Scarborough'a) osoba przedsiębiorcza - kobieta czy mężczyzna - to ktoś, kto jest wewnątrzsterowny, kreatywny, innowacyjny, komunikatywny. To ktoś, kto nie zraża się niepowodzeniami, jest wytrwały w dążeniu do celu, traktuje porażki jako doświadczenie, z którego można czerpać wiedzę. Nie boi się ryzyka.

Tolerancja dla ryzyka

Sukces na polu własnej działalności gospodarczej jest efektem osobistego zaangażowania, poczucia odpowiedzialności i konsekwentnego dążenia do celu. Osoba przedsiębiorcza potrafi dostrzec sprzyjającą okazję, a jednocześnie odróżnić, co jest tylko marzeniem, a co dobrym pomysłem do realizacji. Ma tolerancyjne podejście do ryzyka, czyli wkomponowuje je w swoją działalność jako coś, co jest immanentną cechą przedsięwzięć gospodarczych i z czym trzeba umieć sobie radzić, np. przez cedowanie części ryzyka na innych: inwestorów, bankierów, konsumentów itp. Osoba osiągająca sukcesy we własnym biznesie ma zaufanie do siebie, jest kreatywna i elastyczna, czyli umie dostosować się do zmieniającego się otoczenia. Uważnie słucha i szybko się uczy. Jest bardziej aktywna niż przeciętny człowiek i lepiej zmotywowana do coraz to nowych osiągnięć oraz bycia lepszą od innych. Orientuje się w przyszłość, wykazuje chęć uczenia się na błędach, a porażkę traktuje jako jedno z cennych doświadczeń. To wreszcie osoba, która ma zdolności przywódcze, ale jest jednocześnie nastawiona, aby być raczej mediatorem i negocjatorem niż dyktatorem. Wielu autorów (np. P.E. Drucker, A. Shapero, L.E. Shefski) twierdzi, że przedsiębiorczości i umiejętności niezbędnych do prowadzenia własnego biznesie można się nauczyć. Na tę edukację składa się wiedza z dziedziny zarządzania i marketingu, ale także psychologii i metod rozwijania w sobie cech przedsiębiorczych. Osiąganiu sukcesu sprzyjają z jednej strony kompetencje w zakresie zarządzania firmą i ludźmi, a z drugiej - poczucie własnej wartości i wiara w siebie, znajomość sposobów przezwyciężania trudności, umiejętność radzenia sobie w sytuacji stresu, ryzyka i niepewności oraz umiejętność społecznego komunikowania się.

Afirmacja niezależności finansowej

Własna firma jest atrakcyjną formą zatrudnienia niezależnie od płci i wieku, bowiem bycie przedsiębiorcą/przedsiębiorczynią to - jak pisze Tomasz Domański - afirmacja niezależności finansowej, afirmacja swoich zdolności i umiejętności, to przejaw samorealizacji i kreatywności, odpowiedzialności i dojrzałości, to także dowód zaufania do siebie i do innych, a mówienie o sobie w pierwszej osobie - ja i moja firma - dodaje każdemu siły i ważności. Z kolei Sabina Asgodom pisze, że sukces jest sexy, sukces pachnie czekoladą, a najlepiej to widać, gdy prowadzi się własną firmę, gdy jest się tego sukcesu bezpośrednią autorką/autorem. Na początku ważna jest spontaniczność, by łatwiej było przełamać wewnętrzne bariery lęku przed porażką i niewiary w powodzenie. Później powinna włączyć się odpowiedzialność za to, co się robi, a na końcu pojawia się poczucie, że można sobie poradzić, że ma się dużą swobodę działania i doświadcza prawdziwej wolności. Rozpoznać w sobie cechy przedsiębiorcze można za pomocą uważnej obserwacji samej siebie, a rozwijać je przez zdobywanie wiedzy (szkolenie lub ukończenie studiów) i doświadczenie, czyli wystartowanie z własną firmą i jej prowadzenie.

Dr Ewa Lisowska - ekspertka kampanii edukacyjnej "Kobieta w świecie finansów" wystąpiła podczas inauguracji Szkoły Liderek. Zobacz reportaż z wydarzenia i dowiedz się dlaczego wiek XXI będzie wiekiem kobiet

 

Szkoła Liderek jest częścią kampanii społecznej na rzecz wspierania przedsiębiorczości i postawy proaktywnej kobiet, organizowanej przez Instytut Przemiany oraz Akademię Kobiet Sukcesu. Szkoła Liderek to interdyscyplinarny program edukacyjny, którego celem jest wyzwalanie kobiecej przedsiębiorczości, rozumianej zarówno jako prowadzenie własnej firmy jak i przede wszystkim wykazywanie proaktywnej postawy życiowej a także doskonalenie poprzez praktykę kompetencji liderki. Więcej informacji na: kobietyisukces.pl Mecenasem Szkoły Liderek jest Bank BPH wspierający przedsiębiorczość kobiet w ramach kampanii edukacyjnej "Kobieta w świecie finansów", a serwis kobieta.gazeta.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Więcej o: