Jak wykorzystać potencjał swojej osobowości do rozwoju kariery?

Wyobraź sobie idealną dla siebie pracę, w której odnosiłabyś sukcesy oraz odczuwała przyjemność i satysfakcję z jej wykonywania. Jakie warunki musiałyby być spełnione, aby ten stan osiągnąć?

Zapewne w swoim opisie wymieniłaś takie czynniki jak zgodność z zainteresowaniami, możliwość wykorzystania i rozwijania swoich talentów, komfortowy dla Ciebie sposób wykonywania zadań, dobra komunikacja z przełożonym i współpracownikami. Pomyślałaś być może również o wyeliminowaniu czynników, które w obecnej pracy obniżają skuteczność Twoich działań. Problem polega jednakże na tym, że większość z nas nie do końca zdaje sobie sprawę z tego, gdzie tkwi nasz potencjał, jakie są nasze naturalne talenty i ograniczenia, jaki styl pracy oraz środowisko jest dla nas komfortowe i dlaczego z jednymi osobami "rozumiemy się bez słów", a z innymi ciągle popadamy w konflikty. Często okazuje się, że nie zawsze nasze wyobrażenia o nas samych są zgodne z rzeczywistością. Czasami budujemy i realizujemy plany bazując na doświadczeniach innych osób, a przecież każda z nas jest inna i to, co sprawdza się, działa motywująco w przypadku mojej koleżanki/kolegi nie musi być najlepszą opcją dla mnie.

Uinkatowe cechy osobowości

Ogólnoświatowe badania najskuteczniejszych menedżerów naszych czasów wykazały, że jedyną rzeczą, która odróżniała ich od przeciętnej kadry jest to, że nie próbowali oni zmieniać, czy poprawiać ludzi. Dostrzegali jedynie specjalne zdolności poszczególnych członków swojego zespołu oraz pozwalali rozwijać im swoje talenty i umiejętności. Jako, że każda z nas jest menedżerką swojej kariery, kluczową kwestią staje się dogłębne poznanie samej siebie, swoich talentów i ewentualnych ograniczeń. Jako talenty rozumiem w tym miejscu mocne strony, wynikające z naszego typu osobowości. Bardzo pomocnym narzędziem wykorzystywanym do tego celu, jest wskaźnik osobowości MBTI. Jest to wszechstronne narzędzie diagnostyczne, które umożliwia indywidualnym osobom oraz grupom poznanie stylu osobowości swojego i innych. Według MBTI nie ma złych ani dobrych typów osobowości, są one odmienne i unikatowe, ale wszystkie ważne w budowaniu różnorodności otaczającego nas świata. Oznacza to również, że nie ma jednego idealnego typu osobowości np. menedżera, czy kontrolera finansowego lub, że pewne typy nie mają szansy sprawdzić się np. w roli LiderKi. Różne typy czerpią jednak satysfakcję z różnych zadań, preferują inny sposób ich wykonywania, inny charakter pracy i pełniąc określone role zawodowe mogą w pewnych warunkach być mniej lub bardziej efektywne.

Różne typy osobowości będą również w sposób automatyczny przyjmować inne style liderskie.

Poznający czy Intuicyjny?

Znajomość swoich preferencji w miejscu pracy, wynikających z naszego typu osobowości jest szczególnie przydatna nie tylko w przypadku potrzeby zmiany, lecz przede wszystkim do rozwoju w ramach obecnie pełnionej roli zawodowej. Dzięki temu zyskujemy świadomość swoich mocnych stron i potrafimy je wykorzystywać do osiągnięcia swoich celów. Znając i akceptując również swoje słabości możemy określić obszary do rozwoju i usunąć bariery ograniczające naszą efektywność. Jak wyżej wspomniałam, nie ma złych, ani dobrych typów na danym stanowisku. Cechy charakterystyczne dla naszego typu mogą być jednocześnie naszymi mocnymi stronami, jak i słabościami, zależnie od sytuacji, zadania. Np. jeśli jestem typem "Poznającym", przywiązuję dużą wagę do faktów, doświadczeń z przeszłości, realiów. Swoje decyzje opieram przede wszystkim oceniając stan obecny, dostępne zasoby, realność wykonania zadania. Są to cechy pożądane na większości stanowisk. Dzięki temu moje decyzje są realistyczne, bezpieczne, a sposób wykonania zadania precyzyjnie określony w szczegółach. Jednocześnie słabszą stroną tego typu może być nie dostrzeganie potencjalnych możliwości, które obecnie jeszcze nie istnieją, bo nie potwierdzają ich dostępne fakty. Oceniając nowy pomysł typ "Poznający" bardzo szybko dokonuje oceny realności jego wykonania przy obecnie dostępnych mu zasobach, zamiast najpierw rozważyć wszystkie możliwości jakie stwarzałaby jego realizacja, co jest charakterystyczne dla typu przeciwnego "Intuicyjnego". Taka szybka ocena realiów może powodować, że część pomysłów, które ten typ odrzuci po dokonaniu wstępnej analizy, stają się "zmarnowaną szansą" i w efekcie może ograniczać rozwój własny i organizacji. Czy znacie to uczucie: "Dlaczego ja tego nie zrobiłam, miałam ten sam pomysł, ale go odrzuciłam, a on to wdrożył i odniósł sukces?".

Obecnie kwestionariusz MBTI jest najszerzej wykorzystywanym i uznanym w świecie narzędziem psychometrycznym, pomagającym wyjaśnić podstawowe wzorce zachowania, zrozumieć różnice pomiędzy zdrowymi osobowościami oraz czerpać korzyści z tych różnic.

Dzięki zrozumieniu na czym polegają różnice pomiędzy typami osobowości, osoby mogą efektywniej pracować zarówno indywidualnie, jak i grupowo, unikać konfliktów i lepiej się komunikować.

Znajomość swojego typu osobowości pomaga ludziom efektywnie wykorzystywać potencjał swojej osobowości przy dokonywaniu wyborów życiowych, ułatwia nowe, głębokie zrozumienie samego siebie i ujawnia możliwości, których w odniesieniu do siebie nawet byśmy nie oczekiwali. Na bazie tego wskaźnika są konstruowane i realizowane programy rozwoju osobistego oraz zawodowego (szkolenia, konsultacje indywidualne), odznaczające się wysoką efektywnością i uznaniem ze strony uczestników programów. Ponad 2 mln osób rocznie na całym świecie przechodzi badanie kwestionariuszem MBTI.

Anna Ressel - trener, certyfikowany specjalista MBTI, ekspertka w Szkole Liderek

Przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz doradztwo indywidualne z zakresu rozwoju umiejętności miękkich w oparciu o teorię typów psychologicznych MBTI (rozwój umiejętności przywódczych, sprzedażowych, planowanie kariery i rozwój w ramach pełnionej roli zawodowej, komunikacja w zespole, zarządzanie różnorodnością).

Więcej informacji znajdziesz na stronie: intergia.pl

Szkoła Liderek jest częścią kampanii społecznej na rzecz wspierania przedsiębiorczości i postawy proaktywnej kobiet, organizowanej przez Instytut Przemiany oraz Akademię Kobiet Sukcesu. Szkoła Liderek to interdyscyplinarny program edukacyjny, którego celem jest wyzwalanie kobiecej przedsiębiorczości, rozumianej zarówno jako prowadzenie własnej firmy jak i przede wszystkim wykazywanie proaktywnej postawy życiowej a także doskonalenie poprzez praktykę kompetencji liderki, niezbędnych w skutecznym działaniu. Więcej informacji znajdziesz na stronie: kobietyisukces.pl

Mecenasem Szkoły Liderek jest Bank BPH wspierający przedsiębiorczość kobiet w ramach kampanii edukacyjnej "Kobieta w świecie finansów", a serwis kobieta.gazeta.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Więcej o: