Znając siebie, kierować innymi

LiderKa musi zacząć od dobrego poznania siebie, swojego preferowanego stylu funkcjonowania i zrozumieć, jak to wpływa na jej styl przywódczy. Każda z nas ma preferencje w stosunku do jednego ze stylów, a pozostałych musi się nauczyć. Dlatego kluczową sprawą staje się dogłębne poznanie swojego typu osobowości, identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz opracowanie na tej podstawie swojego indywidualnego planu rozwoju w roli LiderKi.

Wybierzmy się w podróż, w jakieś nieznane nam dotąd miejsce, np. do Katalonii. Już tam doleciałyśmy. O rany, jak tu pięknie i ciepło, zachwycamy się jadąc ulicami Barcelony. Wiemy, że Katalonia to ciekawy region, chcemy zwiedzić jak najwięcej interesujących pod względem turystycznym miejsc. Wynajęłyśmy nawet samochód, aby sprawnie się poruszać, jak najwięcej doświadczyć w tym ograniczonym czasie. Ale nagle stwierdzamy, że nie mamy przewodnika, żadna z nas nie zna Katalonii i nie wie, co konkretnie chciałaby zobaczyć, a do tego nie mamy ani mapy, ani GPS-a. Nie wiemy również, jakie są preferencje naszych towarzyszek podróży, jak każda z nas chciałaby spędzić ten czas, co zobaczyć. Cóż, takie podróżowanie "bez kierunku", podążanie za tym, co dzień przynosi może być ekscytujące, ale czy efekt nas zadowoli, czy po to tu przyjechałyśmy?

Bycie LiderKą, to podróżowanie z GPS-em!

Ta prosta historia dobrze obrazuje istotę i sens bycia LiderKą. Pełniąc tę rolę wyznaczamy cele, nadajemy kierunki, świadomie dokonujemy wyboru, przewidujemy i akceptujemy skutki naszych decyzji, korzystamy z narzędzi umożliwiających nam wpływanie na sytuację, inspirujemy innych i siebie do działania. Dotyczy to zarówno bycia LiderKą grupy osób, jak również przyjmowania postawy LiderKi względem swojego życia. Jeśli zrezygnujemy z pełnienia tej roli, to nasze działania/życie będą podobne do podróży przez Katalonię bez przewodnika i GPS-a, w kierunku, który nie wiemy, czy doprowadzi nas do wymarzonego celu, błądząc po drodze i na dodatek z ludźmi, którzy nie podzielają naszych interesów i może nie do końca chcą razem z nami odbyć tę podróż.

Jaki styl przywódczy jest najlepszy?

Literatura światowa na temat przywództwa zawiera około 10 tysięcy prac o różnych podejściach teoretycznych. Przez długie lata w koncepcjach przywództwa trwały dyskusje, który z dwóch głównych stylów zarządzania: autokratyczny, czy demokratyczny jest bardziej skuteczny. Obecnie, jako dominującą przyjmuje się stworzoną przez Paula Hersey'a i Kennetha Blancharda koncepcję przywództwa sytuacyjnego. Nie ma jednego najlepszego typu przywództwa, a różne style sprawdzają się w różnych sytuacjach. W świetle tej teorii skuteczna LiderKa stosuje styl elastyczny, umie dostosować swój styl i metody działania do konkretnych, zmieniających się warunków. Kluczową sprawą staje się dogłębne poznanie swojego typu osobowości, identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju oraz opracowanie na tej podstawie swojego indywidualnego planu rozwoju w roli LiderKi.

Jak poznać swój preferowany styl przywódczy?

Chcąc poznać swój preferowany styl funkcjonowania i wynikające z tego konsekwencje, warto skorzystać ze wskaźnika osobowości MBTI . Jest to wszechstronne narzędzie diagnostyczne, które umożliwia indywidualnym osobom oraz grupom poznanie typu osobowości swojego i innych. Według MBTI nie ma złych, ani dobrych typów osobowości, są one odmienne i unikatowe, ale wszystkie ważne w budowaniu różnorodności otaczającego nas świata. Oznacza to również, że nie ma jednego typu osobowości idealnego dla pełnienia roli LiderKi, lub, że pewne typy nie mają szans odnieść sukces w tej roli. Różne typy czerpią jednak satysfakcję z różnych zadań, preferują inny sposób ich wykonywania, dlatego w sposób naturalny/automatyczny przyjmują różne style przywódcze, a tych innych muszą się nauczyć.

Dlaczego znajomość swojego typu osobowości jest ważna?

Np. jeśli jesteś typem "Myślącym" (T) preferujesz zdystansowany, bezosobowy, oparty na logicznej analizie przyczynowo-skutkowej sposób podejmowania decyzji. Koncentrujesz się na zadaniu i stosowaniu mierzalnych kryteriów oceny. W wielu sytuacjach jest to bardzo skuteczny styl zarządzania. Ten typ ma jednak tendencję do zapominania o tym, że uczestnikami danej sytuacji/problemu są ludzie razem ze swoimi emocjami, ambicjami i obawami. Nie uwzględnianie tego może generować konflikty w zespole, obniżać motywację i w efekcie przełożyć się na sabotowanie zmian i spadek efektywności zespołu. Podejmowanie decyzji pod kątem jej wpływu na zaangażowane w problem osoby, jest za to charakterystyczne dla typu "Odczuwającego" (F). LiderKa o tym typie na pewno w sposób naturalny będzie bardziej dbać o dobrą atmosferę w zespole, o to, aby ludzi angażować w proces poszukiwania rozwiązań. Będzie również częściej chwalić swoich współpracowników, kierować poprzez udzielanie wsparcia, traktować innych w zindywidualizowany sposób i łagodzić konflikty. Jej słabą stroną może być jednak trudność przy podejmowaniu decyzji, w wyniku których ktoś może poczuć się poszkodowany. Te dwa typy również z innych źródeł czerpią motywację i za inne rzeczy i w inny sposób lubią być chwalone. Oznacza to, że także w inny sposób wyrażają pochwały. Jeśli nie będziesz świadoma tych różnic, może się okazać, że Twoje pochwały są mało skuteczne, ponieważ chwalisz za to, co jest motywujące dla Ciebie, a nie dla Twojego współpracownika.

Znając siebie - Kieruj innymi!

Znajomość swojego typu osobowości MBTI pomaga ludziom efektywnie wykorzystywać potencjał swojej osobowości przy dokonywaniu wyborów życiowych, ułatwia nowe, głębokie zrozumienie samego siebie i ujawnia możliwości, których w odniesieniu do siebie nawet byśmy nie oczekiwali. Nowoczesne zarządzanie zmierza nieustannie do zwiększenia efektywności pracy poprzez wzrost kompetencji kierownictwa i zaangażowanie pracowników w proces pracy, a rolą LiderKi jest stworzenie takich warunków, w których ona sama i jej współpracownicy będą mogli osiągać jak najlepsze rezultaty. LiderKa Przyszłości to LiderKa elastyczna, która dobrze zna siebie, swoje mocne strony i ograniczenia, posiada zdolność nawiązania porozumienia z innymi ludźmi oraz sprawność komunikacyjną w kierowaniu nimi. Potrafi wpływać na ludzi, motywować, myśleć strategicznie, zarówno w perspektywie długo- jak i krótkookresowej oraz posiada umiejętności polityczne.

Anna Ressel - trener, certyfikowany specjalista MBTI , ekspertka w Szkole Liderek, przygotowuje i prowadzi warsztaty oraz doradztwo indywidualne z zakresu rozwoju umiejętności miękkich w oparciu o teorię typów psychologicznych MBTI (rozwój umiejętności przywódczych, sprzedażowych, planowanie kariery i rozwój w ramach pełnionej roli zawodowej, komunikacja w zespole, zarządzanie różnorodnością).

Szkoła Liderek jest częścią kampanii społecznej na rzecz wspierania przedsiębiorczości i postawy proaktywnej kobiet, organizowanej przez Instytut Przemiany oraz Akademię Kobiet Sukcesu. Szkoła Liderek to interdyscyplinarny program edukacyjny, którego celem jest wyzwalanie kobiecej przedsiębiorczości, rozumianej zarówno jako prowadzenie własnej firmy jak i przede wszystkim wykazywanie proaktywnej postawy życiowej a także doskonalenie poprzez praktykę kompetencji liderki, niezbędnych w skutecznym działaniu. Więcej informacji znajdziesz na stronie: kobietyisukces.pl

Mecenasem Szkoły Liderek jest Bank BPH wspierający przedsiębiorczość kobiet w ramach kampanii edukacyjnej "Kobieta w świecie finansów", a serwis kobieta.gazeta.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Więcej o: