Zasiłek rodzinny

Zobacz, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o zasiłek rodzinny.

Zasiłek rodzinny ma pokryć częściowe wydatki związane z utrzymaniem dziecka. Przysługuje rodzicom, jednemu z rodziców, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, nauki w szkole (nie dłużej niż do 21 roku życia) lub jeśli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej, do 24 roku życia. Zasiłek rodzinny może dostać także osoba ucząca się. Musi być pełnoletnia i nie pozostawać na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustaleniem, wyrokiem sądowym lub ugodą sądową alimentów z ich strony.

Podstawowym warunkiem przyznania zasiłku rodzinnego jest dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekraczający kryterium dochodowego. Obecnie, aby uzyskać zasiłek rodzinny, nie może on przekraczać 504 zł miesięcznie i 583 zł, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne. Jednak od listopada tego rogu próg wzrośnie o 9,6 proc. i wyniesie 552,3 zł na osobę w rodzinie, a gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko - 638,9 zł.

Zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz pomocy społecznej w listopadzie 2011 r. Zgodnie z nią, kryteria dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego są automatycznie podwyższane o wskaźnik inflacji za poprzednie trzy lata. Zmieniły się także kryteria przyznawania pomocy społecznej. Do końca 2011 roku dochód rodziny dzielony był przez liczbę wszystkich miesięcy w roku. Od początku 2012 dochód jest dzielony przez liczbę miesięcy, w których był przez rodzinę uzyskiwany, a zatem wszystko zależy od tego, jak długo rodzic był zatrudniony. Nowe przepisy spowodowały, iż wielu rodzinom jest o wiele trudniej uzyskać zasiłek rodzinny.

Rodziców nie czekają niestety żadne podwyżki dotyczące wysokości przysługującego zasiłku rodzinnego. Wynosi on miesięcznie 68 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia, 91 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia oraz 98 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Więcej o: