Rusza kampania MasterCard promująca usługę Płać kartą i wypłacaj

Jedynie 51% osób aktywnie korzystających z kart płatniczych zetknęło się z możliwością wypłacania pieniędzy z kasy sklepu podczas płacenia za zakupy kartą - tak pokazują wyniki badania, przeprowadzonego dla MasterCard przez firmę MillwardBrown. Tylko co trzecia z badanych osób z takiej możliwości skorzystała. Aby zwiększyć świadomość usługi Płać kartą i wypłacaj, zarówno wśród konsumentów, jak i sprzedawców, MasterCard rozpoczyna specjalną kampanię edukacyjną. Potrwa ona do końca kwietnia.

Płać kartą i wypłacaj to usługa, która w prosty i wygodny sposób ułatwia konsumentom dostęp do gotówki. Obecnie, jest ona dostępna w około 30 tysiącach punktów handlowo-usługowych na terenie całego kraju. Jak pokazały badania przeprowadzone przez firmę MillwardBrown na zlecenie MasterCard , dotychczas niewielu z respondentów (32%) z niej skorzystało. Jednocześnie, zdecydowana większość (80%) badanych uznała usługę za atrakcyjną, natomiast 2/3 stwierdziło, że chętnie wypłacałoby pieniądze z kasy sklepu.

Respondenci, wskazując na pozytywne strony usługi, wymieniali między innymi wygodę oraz fakt, że nie muszą już szukać bankomatu, aby podjąć gotówkę. Ważna jest również oszczędność czasu, a także możliwość dokonania dwóch operacji jednocześnie - zapłaty za zakupy i wypłaty pieniędzy.

Z kolei badanie firmy TNS Polska wskazuje, że konsumenci, wśród przyczyn niekorzystania z usługi, wymieniają zbyt małą wiedzę na jej temat oraz ograniczoną liczbę miejsc dostępności usługi.

- Zdecydowaliśmy się na kampanię edukacyjną, ponieważ chcemy, aby informacja o naszej usłudze dotarła do większej liczby osób - komentuje Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny MasterCard w Polsce.

-Uważamy, że może ona zachęcić konsumentów do zwiększenia częstotliwości użytkowania swoich kart płatniczych i - co bardzo ważne - może przyczynić się do rozszerzenia zasięgu ubankowienia w Polsce. Głównie dzięki wygodnemu dostępowi do środków pieniężnych w miejscach, gdzie nie ma łatwego dostępu do sieci bankomatów. Płać kartą i wypłacaj to korzyści nie tylko dla klientów, ale również dla sprzedawców, którzy zmniejszają koszty tzw. cash handling - dodaje Bartosz Ciołkowski.

Kampania, która ruszyła 10 lutego, ma na celu uświadomienie i poinformowanie posiadaczy kart MasterCard i Maestro o dodatkowej możliwości, jaka wiąże się z ich użytkowaniem.

-Chcemy pokazać, że Płać kartą i wypłacaj to wygoda, oszczędność czasu i łatwiejszy dostęp do gotówki - mówi Luiza Derek, Business Leader Marketing & PR Head w polskim oddziale MasterCard Europe. - Wierzymy, że usługa ta, dzięki odpowiedniej komunikacji i promocji w sieciach handlowych, stanie się znacznie bardziej popularna, a użytkownicy kart szybko docenią płynące z niej korzyści.

Kampania ATL obejmie swoim zasięgiem prasę, internet, radio oraz nośniki OOH. Wybrane punkty handlowo-usługowe, które udostępniają usługę Płać kartą i wypłacaj, wyposażone zostaną w naklejki oraz inne materiały informacyjne.

Płać kartą i wypłacaj umożliwia wypłacenie gotówki z kasy sklepu podczas płatności za zakupy kartą. Każda taka transakcja - dla bezpieczeństwa - potwierdzana jest kodem PIN, zaś kwota wypłaty zostaje dodana do wartości zakupu. Z usługi mogą skorzystać użytkownicy kart debetowych i niektórych kart kredytowych.

MasterCardMasterCard Fot. MasterCard

Więcej o: