300+ wniosek: gdzie i do kiedy powinniśmy go wypełnić?

300+ wniosek: co musimy zrobić, aby otrzymać dofinansowanie wyprawki szkolnej "Dobry start"? Gdzie i kiedy powinniśmy wypełnić wymagane dokumenty? Podpowiadamy.

300+ wniosek - od kiedy i gdzie?

Wniosek o dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów możemy złożyć przez rządowy portal empatia.mpips.gov.pl. W ten sposób możemy wypełniać je już od 1 lipca 2018 roku. 

Inna opcja to złożenie wniosku w formie papierowej. Jednak taka możliwość dostępna jest dopiero od 1 sierpnia 2018 roku. Możemy to zrobić w tych samych miejscach, w których składamy wnioski o 500+. To m.in.:

 • urzędy pocztowe
 • urzędy gminy
 • MOPS

Urzędy będą miały dwa miesiące od momentu złożenia wniosku na wypłatę pieniędzy.

300+ "Dobry start", czyli dofinansowanie wyprawki szkolnej. Jak złożyć wniosek? >>

Kto składa wniosek?

Kto powinien wypełnić wniosek o dofinansowanie wyprawki szkolnej? 

 • rodzice
 • opiekunowie
 • rodzice zastępczy

W większości przypadków przyznawaniem pieniędzy zajmują się gminy. Wyjątkiem w tej kwestii są jednak rodziny zastępcze. W takich sytuacjach przyjmowaniem dokumentów i wypłatą pieniędzy zajmują się powiaty.

Dla kogo 300+?

Poza tym warto pamiętać, kto może ubiegać się o dofinansowanie:

 • Rodzice uczniów od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klasy maturalnej.
 • Rodzice osób pełnoletnich, które kontynuują naukę do 20. roku życia.
 • Rodzice osób niepełnosprawnych, które kontynuują naukę do 24. roku życia.

Z kolei z grupy tej wykluczeni są rodzice uczniów, którzy aktualnie przebywają w:

 • schroniskach dla nieletnich
 • domach pomocy społecznej
 • szkołach wojskowych
 • zakładach karnych
 • aresztach śledczych
 • zakładach poprawczych
 • młodzieżowych ośrodkach wychowawczych

Rodzice otrzymają po 300 zł na każde dziecko. Pierwsze przelewy już w sierpniu >>

Do kiedy można złożyć wniosek 300+?

Na składanie dokumentów mamy czas do końca listopada. Przez rządowy portal wnioski składamy już od początku lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia. Na wypłatę pieniędzy urzędy będą miały dwa miesiące. 

Co ważne, dofinansowanie 300+ będzie wypłacane bez względu na dochody rodziny. Przyznanie pieniędzy nie jest także uzależnione od liczby dzieci - każdemu uczniowi, który nie jest wykluczony z grupy, należą się pieniądze.

Więcej o: