Urlop wypoczynkowy 2018: ile dni, zasady, wniosek

Urlop wypoczynkowy to coś, o czym coraz chętniej i częściej myślimy - wakacje trwają w najlepsze, pogoda dopisuje. Jak wystąpić o urlop wypoczynkowy w 2018 roku? Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego nam przysługuje w tym roku? Poniżej znajdziecie odpowiedzi na te i inne pytania.

Urlop wypoczynkowy 2018 - zasady

Urlop wypoczynkowy przysługuje wyłącznie pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy pracownika. Przedstawiamy aktualny stan prawny na lipiec 2018 r.

Pracodawca jest zobowiązany do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

TO TEŻ MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: Pogoda na wakacje: lipiec i sierpień 2018. Prognoza: pogoda długoterminowa nad morzem, w górach i na Mazurach

Urlop wypoczynkowy 2018 - ile dni

Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy i wygląda następująco:

  • 20 dni - w momencie, kiedy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lata,
  • 26 dni - w momencie, kiedy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

10 lat to dużo. Skąd więc przeświadczenie u wszystkich, że wystarczy być zatrudnionym dwa lata na umowie o pracę, żeby przysługiwało nam 26 dni urlopu wypoczynkowego? W kodeksie pracy widnieje wyraźny zapis - okres nauki wlicza się do stażu pracy każdego z nas.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, dolicza się poniższe okresy nauki:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - 3 lata;
  • średniej szkole zawodowej - 5 lat;
  • średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat;
  • średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata;
  • szkole policealnej - 6 lat;
  • szkole wyższej - 8 lat.

Co ważne, nauka w różnych szkołach nie sumuje się!

W momencie, kiedy pracownik uczył się i równocześnie pracował zarobkowo, to do jego stażu wlicza się okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka albo okres nauki. Zależy to od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika przy wyliczaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego.

Warto pamiętać, że do okresu zatrudnienia wliczają się wszystkie poprzednie okresy zatrudnienia u poprzednich pracodawców. Nie mają znaczenia przerwy w zatrudnieniu czy sposób ustania stosunku pracy.

TO TEŻ MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: Wakacje z ukochanym? Przemyśl to, nim urlop zamieni się w kryzys

Pierwszy urlop wypoczynkowy

Osoba, która pierwszy raz została zatrudniona na umowę o pracę w danym roku kalendarzowym, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy. Należy jej się wtedy 1/12 rocznego urlopu. Z każdym mijającym miesiącem tych dni przybywa. Rosną proporcjonalnie - każdego miesiąca uzyskuje kolejne 1,66 dni urlopu. Dni urlopu wypoczynkowego rosną, aż pracownik uzyska pułap maksymalny, to jest, w przypadku pierwszej pracy, 20 dni.

Prawo do kolejnych urlopów przysługuje pracownikowi w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Po nabyciu praw do urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze, w kolejnych latach przysługuje ono z góry na cały rok.

Urlop wypoczynkowy 2018 - prawo do nieprzerwanego odpoczynku

Nie dajmy podejść się nieuczciwym pracodawcom. Każdy pracownik ma prawo do zaplanowania urlopu wypoczynkowego wybrany przez siebie sposób. Jeśli ma ochotę, może wykorzystać cały urlop na raz, może też rozdzielić go w dowolny sposób. Według kodeksu pracy, jednak część urlopu musi wynosić przynajmniej 14 dni kalendarzowych. 14 dni kalendarzowych, czyli 10 dni roboczych. To minimum, na które musi się zgodzić pracodawca.

Urlop wypoczynkowy 2018 a urlop na żądanie i urlop okolicznościowy

Urlop na żądanie przysługuje każdej osobie, która jest zatrudniona na umowę o pracę i posiada prawo do urlopu wypoczynkowego. Każdemu pracownikowi - czy nowo zatrudnionemu, czy posiadającemu długi staż pracy - przysługuje maksymalnie 4 dni urlopu na żądanie. Dla pracodawcy nie ma znaczenia, czy wykorzystamy je w jednym ciągu czy w różnych odstępach czasu.

Ważne! Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. To nie są dodatkowe dni doliczane do urlopu wypoczynkowego.

Inaczej sprawa ma się z urlopem okolicznościowym. Jest to urlop dodatkowy, który przysługuje nam oprócz urlopu wypoczynkowego. Każdemu pracownikowi przysługuje urlop okolicznościowy w wypadku ślubu, narodzin dziecka, zgonu i pogrzebu członków najbliższej rodziny. Przez członka najbliższej rodziny kodeks pracy rozumie tu małżonka, dzieci, rodziców, rodzeństwo, dziadków oraz teściów. Ponadto otrzymamy też urlop okolicznościowy na pogrzeb osoby, która była na naszym utrzymaniu lub pozostawała przed śmiercią pod naszą bezpośrednią opieką.

TO TEŻ MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ: Japońska firma daje pracownikom 6 dni dodatkowego urlopu. Żeby go otrzymać, nie można palić papierosów

Urlop wypoczynkowy 2018 - udzielanie, wniosek

Zanim złożysz wniosek o urlop wypoczynkowy dowiedz się, czy u twojego pracodawcy obowiązuje plan urlopów. Jeśli obowiązuje, czas złożenia wniosku raczej nie jest dowolny. Musisz w takiej sytuacji złożyć wniosek przed ostatecznym ułożeniem planu urlopów przez pracodawcę. W sytuacji zmiany planów, zostanie ci złożenie wniosku o przesunięcie urlopu wypoczynkowego. W takich sytuacjach motywuje się go zazwyczaj poważnymi przyczynami, na przykład chorobą członka rodziny.

Inaczej sytuacja wygląda, kiedy wystąpią przyczyny usprawiedliwiające nieobecność pracownika w pracy, można je nazwać przyczynami niezależnymi. Mowa tu na przykład o chorobie, powołaniu do wojska czy urlopie macierzyńskim. Wtedy pracodawca musi przesunąć urlop na późniejszy termin.

Jeżeli natomiast u danego pracodawcy nie ma planu urlopów, czas złożenia wniosku urlopowego jest zupełnie dowolny. Nie oznacza to jednak, że dzisiaj wypisujemy wniosek, a jutro idziemy na urlop. Pracodawca musi wyrazić zgodę na urlop.

Ważne! W planie urlopowym nie mamy obowiązku uwzględnienia urlopu na żądanie. Jednak możemy ten urlop wpisać do planu. To nasza decyzja.

Urlop wypoczynkowy 2018 - wynagrodzenie i ekwiwalent

Podczas urlopu wypoczynkowego przysługuje nam takie wynagrodzenie, jakie otrzymywalibyśmy podczas normalnej pracy. Urlop wypoczynkowy jest płatny. Ekwiwalent pieniężny za urlop przysługuje nam tylko wtedy, gdy nie wykorzystaliśmy urlopu wypoczynkowego w całości lub części z powodu rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony lub określony.

Więcej o: