Zmiany dla nauczycieli w nowym roku szkolnym 2018/2019. Będzie trudniej o awans

Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadza od 1 września 2018 roku zmiany dla nauczycieli. Awans zawodowy pedagogów potrwa dłużej, pojawi się nowy system oceny ich pracy oraz obligatoryjne zatrudnianie na umowę o pracę.

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2018/2019 nauczycieli czekają poważne zmiany. Najważniejsze to wprowadzenie dla nich nowych zasad awansu zawodowego oraz oceny ich pracy. Dodatkowo pojawią się: jednolite pensum dla nauczycieli specjalistów oraz obowiązek zatrudniania ich na umowę o pracę.

Awans zawodowy nauczycieli i ocena ich pracy

Ścieżka awansu nauczycieli zostaje wydłużona o 5 lat - z 10 do 15 lat. Będzie ją jednak można skrócić lub wydłużyć. Dla nauczycieli, którzy będą rozpoczynać pracę w zawodzie, staż zostanie wydłużony z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy. Po tym czasie będą musieli zdać egzamin przed komisją, podczas gdy do tej pory wystarczyła tylko ocena dorobku zawodowego.

Czy odrabiać z dzieckiem prace domowe?

Wydłużony zostanie również czas, który musi upłynąć przed rozpoczęciem starania się o kolejny stopień awansu. Przykładowo, nauczyciel kontraktowy, który będzie chciał uzyskać stopień mianowanego, będzie musiał uprzednio przepracować w szkole minimum 3 lata, a nie jak dotychczas 2. Zaś rozpoczęcie starań o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie możliwe dopiero po przepracowaniu w placówce oświatowej co najmniej 4 lat od momentu nadania stopnia nauczyciela mianowanego (dotychczas wystarczył tylko rok).

Przy awansie zawodowym nauczyciela już nie będzie się oceniać jego dorobku zawodowego, tylko samą pracę, za którą trzeba uzyskać co najmniej dobrą ocenę. Wszyscy pedagodzy będą podlegać takiej ocenie co trzy lata. Dodatkowo każdy z nich będzie mógł być poddany ewaluacji w dowolnym czasie na wniosek rady szkoły, rady rodziców, organu, który prowadzi szkołę bądź też jej dyrektora. Kryteria oceny nauczycieli określone są w rozporządzeniu Minister Edukacji.

Zobacz także: Co czwartą młodą kobietę w Szkocji nie stać na zakup podpasek i tamponów. Rząd postanowił z tym walczyć

Ujednolicone pensum dla nauczycieli specjalistów

Dla wszystkich nauczycieli specjalistów, czyli psychologów, pedagogów oraz logopedów, wprowadzone zostanie jednolite pensum: do 22 godzin tygodniowo. Warto zwrócić uwagę, iż do tej pory to samorządy decydowały, ile godzin w tygodniu specjalista będzie pracował z uczniami. W konsekwencji prowadziło to do dużych rozbieżności w poszczególnych szkołach w całej Polsce.

Obowiązkowe zatrudnianie na umowę o pracę

Od nowego roku szkolnego wprowadzony został również nakaz zatrudniania nauczycieli i nauczycieli specjalistów na umowę o pracę. Obowiązek ten dotyczy zarówno nauczycieli, którzy pracują w publicznych przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne, a także niesamorządowe osoby prawne, jak i również w przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych czy placówek publicznych oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego. Specjalistów, którzy nie mają uprawnień pedagogicznych, przepisy te nie obejmą.

Zobacz także: Poszła na szkolną imprezę z tatą, bo nie miała się z kim bawić. Kiedy wszedł na parkiet, wszystkim opadły szczęki [WIDEO]

Likwidacja stanowiska asystenta nauczyciela

Od nowego roku szkolnego stopniowo zacznie znikać stanowisko asystenta nauczyciela - szkoły już nie będą mogły oferować im pracy. Zaś osoby już zatrudnione w podobnym charakterze będą mogły pracować maksymalnie do 31 sierpnia 2020 r. Ministerstwo Edukacji Narodowej swoją decyzję tłumaczy tym, że stanowisko to było stworzone z myślą o sześciolatkach. Jako że przywrócono obowiązek szkolny od siódmego roku życia, uznano je po prostu za zbędne.

Jesteś nauczycielką/nauczycielem? Co sądzisz o nowych przepisach? Pisz na adres: kobieta@agora.pl. Najciekawsze listy opublikujemy i nagrodzimy książkami.

Więcej o: