Podatek od posiadania psa 2020. Ile zapłacimy za ukochanego pupila?

Do 30 kwietnia właściciele psów muszą zapłacić podatek od posiadania psa, który obowiązuje w niektórych gminach w Polsce. Ile wynosi podatek i kto jest zwolniony z opłat?
Zobacz wideo

Podatek od posiadania psa nakładany jest decyzją poszczególnych władz miasta, dlatego też nie dotyczy on wszystkich posiadaczy psów. W ustawie określono odgórny limit określający maksymalną wysokość podatku oraz termin jego zapłaty, który należy zapłacić do 30 kwietnia.

Podatek od posiadania psa - ile zapłacą właściciele psów w 2020 roku?

Podatek od posiadania psa w 2020 roku może wynieść maksymalnie 125,40 złotych, które należy zapłacić jednorazowo do 30 kwietnia. W ubiegłym roku maksymalna kwota podatku wynosiła 123,18 złotych. Jeśli zwierzak urodził się w drugiej połowie roku, opłata wynosi 50 procent stawki rocznej. Wtedy też opłatę należy zapłacić do końca drugiego miesiąca życia psa.

Opłaty tej nie muszą uiszczać niektóre grupy osób. Reguluje to ustawa z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Podatku od posiadania psa nie muszą płacić:

  • osoby w wieku powyżej 65 roku życia, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe
  • rolnicy (z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów)
  • osoby niepełnosprawne, które posiadają psa asystującego
  • osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji (z tytułu posiada jednego psa)
  • personel dyplomatyczny i urzędów konsularne, jeśli nie są obywatelami Polski (ważne tylko pod warunkiem wzajemności)

Opłata pobierana jest od właściciela za każdego psa, który jest w domowym gospodarstwie. Podatek opłacany jest w kasach urzędów miast i gmin, a w niektórych miejscowościach opłatę można uregulować w siedzibach Towarzystw Opieki nad Zwierzętami. Część pieniędzy z podatku ma być przekazywana na pomoc bezdomnym zwierzętom.

Więcej o: