Transwestyta. Co oznacza to określenie?

Transwestyta jest osobą, która czasowo upodabnia się do osoby płci przeciwnej. Używa w tym celu odpowiedniego makijażu, fryzury, ubrań, ale także dokonuje modyfikacji swojego zachowania. Wydaje się, że transwestytyzm dotyczy głównie mężczyzn, ale nic bardziej mylnego. Tego typu upodobania przejawiają również kobiety, choć nie ma dokładnych badań dotyczących tego zjawiska w ich przypadku. Transwestytyzm często mylony jest z transseksualizmem, jak również niesłusznie łączony jest ze skłonnościami homoseksualnymi. Wszystko to wynika z nieświadomości tego, czym tak naprawdę jest transwestytyzm.

Transwestyci. Kim są?

Transwestyci to ludzie, którzy od czasu do czasu przeistaczają się za pomocą ubioru oraz charakterystycznego zachowania w osobę płci przeciwnej. Wbrew obiegowej opinii, nie świadczy to wcale o skłonnościach homoseksualnych tych osób. Transwestyci wśród mężczyzn stanowią około 1 procent populacji i najczęściej są heteroseksualni. Ich skłonności do przeobrażania się w osoby płci przeciwnej przeważnie nie mają żadnego podtekstu seksualnego. Przebranie ma służyć jedynie identyfikacji i poczuciu przynależności do płci przeciwnej.

Transwestyta: kto to taki?

Transwestyta to osoba, która satysfakcję emocjonalną osiąga dzięki chwilowej zmianie przynależności płciowej. Jest to jednak stan przejściowy i transwestyci nie dążą w żaden sposób do trwałej zmiany płci biologicznej. Ponadto przebranie nie pobudza ich seksualnie, a jedynie daje zaspokojenie w sferze emocjonalnej. 

Transseksualista a transwestyta. Na czym polega różnica?

Transseksualista a transwestyta - te pojęcia bywają bardzo często mylone, a nawet używane zamiennie. A są to diametralnie różne sytuacje. Transwestyci pragną identyfikować się z płcią przeciwną okazjonalnie, czasowo, za pomocą zmiany wizerunku i zachowania. Tymczasem transseksualiści dążą do całkowitej zmiany posiadanej płci, ponieważ nie identyfikują się ze swoją płcią biologiczną. W ich przypadku dochodzi do tego, że płeć psychiczna nie jest zgodna z płcią urodzeniową. Dlatego takie osoby swoje dążenia kierunkują na całkowitą, wielowymiarową zmianę płci. Możliwe jest to dzięki terapii hormonalnej i operacji korekty płci. U transwestytów takie sytuacje nie mają miejsca, gdyż ich przeobrażenia mają charakter chwilowy. 

Zobacz wideo Płeć dziecka - zobacz, jak się kształtuje

Transwestyta: definicja

Transwestytyzm to inaczej:

  • eonizm,
  • metatropizm,
  • crossdressing. 

Jest to praktyka przyjmowania ubioru, sposobu bycia, a niekiedy także roli płciowej zazwyczaj kojarzonej z płcią przeciwną. Wskazuje się, że termin ten sporadycznie stosowany jest w przypadku kobiet, a raczej odnosi się go do mężczyzn. Definicja transwestytyzmu pojawiła się na początku XX. wieku, choć zjawisko to znane jest znacznie dłużej. Stworzył ją niemiecki seksuolog Magnus Hirschfeld, nazywając tym terminem osoby, które dobrowolnie nosiły ubrania płci przeciwnej. Definicja ta od tego czasu mocna ewoluowała i nabrała nieco innego wymiaru.

Transwestytyzm klasyfikowany jest przez medycynę, która wydziela dwa główne typy transwestytyzmu:

  • transwestytyzm o typie podwójnej roli - polega na czasowym przybieraniu postaci osoby płci przeciwnej, bez chęci trwałej zmiany płci; najczęściej nie jest związany z potrzebą osiągnięcia satysfakcji seksualnej, a raczej ma na celu przyniesienie spełnienia emocjonalnego
  • fetyszystyczny transwestytyzm to z kolei rodzaj parafilii seksualnej. Jest to stan, w którym  preferowanym sposobem osiągania satysfakcji seksualnej jest przebieranie się w stroje kobiece i wykonywanie masturbacji lub czynności seksualnych z drugą osobą przez mężczyznę heteroseksualnego.

Transwestytyzm: przyczyny

Przyczyny transwestytyzmu nie są rozpoznane. Jak w przypadku wszystkich zaburzeń związanych z psychiką ludzką, trudno wysnuć jednoznaczne wnioski, co do tego skąd się one biorą. Co do transwestytyzmu istnieje kilka teorii wskazujących na powstanie tego zaburzenia. W odniesieniu do niego mówi się często o nabytym zespole dezaprobaty płci, który powstaje wskutek doświadczeń dziecka w pierwszych etapach życia. Są jednak także teorie wskazujące, że może być to zjawisko wrodzone. Być może wynika to z faktu, że u różnych osób zachodzą inne czynniki skłaniające je do crossdressingu. 

Zobacz też: Julia Rosnowska wychowuje dziecko bez określania jego płci? "Daję mojemu dziecku przestrzeń, którą może samo określić"

Więcej o: