Związek kohabitacyjny - być może nie wiesz, że żyjesz w takim związku

Związek kohabitacyjny - ta trudna do wymówienia nazwa kryje za sobą bardzo prostą definicję. Być może jesteś częścią takiego związku i nawet o tym nie wiesz. Związek kohabitacyjny to po prostu niesformalizowany związek dwóch osób.

Związek kohabitacyjny: definicja

Małżeństwo od lat traci na popularności. Na legalizacji związków zależy coraz mniejszej ilości osób. Być może przyczyną tych zmian społecznych jest spadek zaufania do instytucji małżeństwa, które przestało być gwarantem stałej relacji. Liczba rozwodów w Polsce, co roku drastycznie wzrasta, szczególnie w dużych miastach.

Związek kohabitacyjny to popularna i coraz częściej wybierana forma relacji. Skąd pochodzi ta skomplikowana nazwa? Con w języku łacińskim oznacza ''z'', a habitare "mieszkać/przebywać". Związek kohabitacyjny to związek dwóch osób, które mieszkają ze sobą od jakiegoś czasu i utrzymują relacje seksualne. Definicja tego sformułowania nie jest konkretnie sprecyzowana, a badacze spierają się w tej kwestii. Krystyna Slany, która skupiła się na tym zagadnieniu, postawiła tezę, że podstawowe kryterium to kilka miesięcy wspólnego mieszkania. Część naukowców uważa jednak, że zamieszkanie razem na stałe nie jest niezbędnym wymogiem, wystarczy kilka nocy w tygodniu spędzonych pod jednym dachem lub rok utrzymywania relacji seksualnych.

Zobacz też: Związek na odległość - czy warto angażować się w tego typu relację?

Związek kohabitacyjny: co to jest i jak często występuje?

Czym jest związek kohabitacyjny? Jest to związek wiążący ludzi, którzy deklarują niechęć do małżeństwa. Taka forma jednak często bywa etapem przejściowym relacji przed złożeniem przysięgi małżeńskiej. Może to być również związek osób, które wkraczają w kolejną relację po zakończeniu związku małżeńskiego i nie są gotowi na kolejny ślub.

Formy związku kohabitacyjnego (podział przytaczany przez prof. Annę Kwak):

  • Pierwsza, młodzieńcza kohabitacja
  • Kohabitacja przedmałżeńska
  • Kohabitacja pozamałżeńska
  • Kohabitacja pomałżeńśka

Jak widać jest to podział, który porządkuje wszystkie relacje pozamałżeńskie, w jakie wchodzimy na różnych etapach swojego życia. Każda z tych relacji może być stała lub czasowa.

Jak sytuacja ze związkami kohabitacyjnymi wygląda we współczesnej Polsce? Z raportu ''Seksualność Polaków'' wynika, że jeszcze w 1974 roku w takich związkach żyło jedynie 1 proc. osób, natomiast w 2017 już 11 proc. Zaskakujący może być fakt, że kohabitacja spotyka się w Polsce z dużą tolerancją. Zgodnie z badaniami prof. Anny Kwak z 1993 roku aż 81 proc. Polaków nie widzi niczego złego w takiej formie relacji, a tylko 5 proc. było jej zdecydowanymi przeciwnikami. Warto jednak nadmienić, że aż 70 proc. respondentów odpowiedziało, że sami preferują życie w związkach formalnych. Rozluźnienie norm społecznych i zwiększona tolerancja dla osobistych wyborów każdego człowieka, sprzyjają coraz większej popularności związków kohabitacyjnych.

Niestety na drodze do szczęścia i spokoju pary decydującej się na pożycie w związku kohabitacyjnym może stanąć polskie prawo. Z racji na fakt, że taki związek nie jest prawnie zatwierdzony, osoby żyjące w nim muszą się zmierzyć z trudnościami podczas prób wspólnego wzięcia kredytu, dziedziczenia, rozliczania podatków czy uzyskiwania informacji na temat stanu zdrowia partnera podczas jego pobytu w placówce medycznej.

Konkubinat a kohabitacja – różnice i podobieństwa

Konkubinat a kohabitacja – niełatwo wskazać precyzyjnie różnice i podobieństwa obu terminów, ponieważ opinie socjologów i badaczy na ich temat nie są do końca sprecyzowane i różnią się między sobą. Najbardziej popularną różnicą jest kwestia wspólnego mieszkania. W definicji konkubinatu nie znajdziemy kryterium wspólnego mieszkania, natomiast w kohabitacji większość naukowców skłania się do opinii, że dzielenie miejsca zamieszkania (chociażby czasowe) jest kluczowe. Potoczenie, tych dwóch pojęć używa się wymiennie. Warto tu przytoczyć etymologię określenia konkubinat – con w języku łacińskim oznacza ''z'', a cubare ''leżeć, spółkować''. Konkubinat jest więc określeniem bliższym kochankom niż partnerom życiowym.

Zobacz wideo Pary z 50-letnim stażem o sekretach udanego związku

Związek kohabitacyjny: inne formy takiej relacji

Związki kohabitacyjne przybierają najróżniejsze formy dopasowane do naszego stylu życia. Badacze wymieniają jeszcze dwa rodzaje często występujących związków kohabitacyjnych:

  • DINKS (z jęz. ang. double income, no kids, co oznacza "podwójny dochód, bez dzieci") – relacja łącząca dwoje ludzi, którzy zdecydowali się na wspólne życie bez potomstwa. Takie relacje najczęściej spotykamy w dużych miastach, są to ludzie wykształceni, skupiający się na karierze, własnym rozwoju i oczekujący od życia komfortu i wygody. Dochody przeznaczają na realizację swoich pasji i podróże.
  • LAT (z jęz. ang. living apart together, co oznacza "razem, ale osobno") – to nazwa określająca związki ludzi będących w emocjonalnej, uczuciowej relacji, ale mieszkających oddzielnie. Przyczyny takiej decyzji mogą być bardzo różne: od tych najbardziej prozaicznych, jak chęć mieszkania blisko miejsca pracy; po bardziej ideowe, jak chęć pozostania niezależną jednostką czy pragnienie przestrzeni na własne potrzeby.

Zobacz też: Błędy, które niszczą związek. Wielu z nas popełnia je nieświadomie

Więcej o: