Przysłowia o wiośnie. Ludowe mądrości na wiosenną porę

Przysłowia o wiośnie to skarbnica ludowych mądrości, które do dziś czasem znajdują swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.

Przysłowia, czyli mądrości zawarte w kilku wersach

Przysłowie to krótkie sformułowanie, które zazwyczaj niesie za sobą jakiś ogólny przekaz, komentarz czy ostrzeżenie. Jest ono na tyle utrwalone w świadomości danej grupy ludzi, najczęściej zamieszkującej ten sam teren, że tłumaczenie go nie jest konieczne, gdyż każdy rozumie ukrytą w nim informację. Przysłowia są zjawiskiem językowym, które poddawane jest szczegółowym badaniom. Nauka zajmująca się tym to przysłowioznawstwo. Pierwszy raz pojęcie przysłowia do języka polskiego wprowadził Andrzej Maksymilian Fredro w połowie XVII wieku

Przysłowia obecnie traktowane są jako pewnego rodzaju gatunek literacki znajdujący się na pograniczu literatury i mowy potocznej. Za ich cechy charakterystyczne uznaje się:

 • występowanie rymów
 • budowa na zasadzie paraleli
 • alegoryczność
 • ukryty sens etyczny

Zobacz też: Przysłowia o lecie. Prawda zawarta w starych porzekadłach

Przysłowie: dlaczego warto pielęgnować ich znajomość?

Każde przysłowie jest bez wątpienia cennym przejawem naszej kultury i tradycji. Dlatego warto pielęgnować jego znajomość i przekazywać je kolejnym pokoleniom. Trzeba wziąć przy tym pod uwagę, że większość z nich zawiera w sobie ponadczasowe prawdy moralne. Znajomość przysłów będzie więc nie tylko ukłonem w stronę naszych przodków, ale także pozwoli kształtować wśród najmłodszych właściwe postawy ludzkie. Analizowanie przysłów może być sposobem na przedyskutowanie z dziećmi i młodzieżą tematów trudnych acz nieuniknionych. 

Przysłowia wiosenne, czyli o tym jakie prawdy przekazują nam przysłowia

Przysłowia wiosenne najczęściej odwołują się do kwestii związanych z życiem na wsi i przygotowaniem do letnich zbiorów. Często odnoszą się także do pogody. Możemy z nich wyczytać to, jak w dawnych czasach toczył się rytm życia ludzi, jak bardzo związany był on z następstwem pór roku i jak wielki wpływ na dobrobyt miała pogoda. Dziś nie jest inaczej. Choć nastąpił wielki postęp technologiczny to wciąż jesteśmy uzależnieni od warunków atmosferycznych, które mogą przyczynić się do zniszczenia plonów.

Jakie znamy wiosenne przysłowia?

 • Idzie luty, podkuj buty - luty to zazwyczaj miesiąc, gdy każdy czeka na wiosnę, ale ciągle mogą pojawić się jeszcze siarczyste mrozy;
 • A po lutym marzec spieszy, koniec zimy wszystkich cieszy - marzec to miesiąc kiedy zaczyna budzić się do życia przyroda i koniec zimy jest już niemal wyczuwalny;
 • Kto w marcu zasieje, ten się na wiosnę śmieje - siew w marcu daje nadzieję na plony wczesna wiosną;
 • W marcu jak w garncu - marzec jest miesiącem, który może być bardzo ciepły i wiosenny, ale równie dobrze zimny i mroźny;
 • Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje - to kolejne przysłowie, które przestrzega przed zbytnim entuzjazmem, co do wiosennej pogody, która nawet w kwietniu może jeszcze postraszyć śniegiem;
 • Gdy w kwietniu słonko na dworze, nie będzie pustek w komorze - tu znajdujemy zapowiedź przyszłych dobrych plonów pod warunkiem dobrej pogody w kwietniu;
 • Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się zapowiadają - to jedna z ciekawostek, która wskazuje, że im dłużej nie budzą się pszczoły tym dłuższy będzie okres zimy;
 • Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie - kolejne odniesienie do tego jaki wpływ wywiera pogoda wczesną wiosną na budzenie się roślin do życia.
Zobacz wideo Wiosenna pogoda a koronawirus

Przysłowia na wiosnę: przykłady mniej znane

Poniżej znajdziesz przykłady mniej znanych przysłów na wiosnę:

 • Grzmot w maju nie szkodzi, sad dobrze obrodzi.
 • W kwietniu gdy pszczoła jeszcze nieruchliwa, mokra wiosna zwykle bywa.
 • Na świętego Wojciecha pierwsza wiosny pociecha.
 • Pogody kwietniowe - słoty majowe.
 • W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki.
 • Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa.
 • Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące.
 • Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata.
 • W marcu śnieżek sieje, a czasem słonko grzeje.
 • Święty Józef Oblubieniec, otwiera wiośnie gościniec.
 • Co w marcu urośnie, w maju zamarznie.
 • Z wiosną nadzieje rosną, nastanie lato, wszędzie bogato.
 • Gdy przyjdzie wiosna hoża, pójdzie zima do morza.
 • Skowronka pieśń, to o wiośnie wieść.
 • Wczesne kaczki z żurawiami znaki wiosny i z ciepłami.
 • Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
 • Witaj nam maiczku, ze słowiczkiem w gaiczku.
 • Jak drozdy śpiewają na wierzchołkach drzew, wiosna wnet, a jak między gałęziami, to jeszcze het.
 • Kiedy żurawie wysoko latają, prędkiej się wiosny ludzie spodziewają.

Zobacz też: Przysłowia o kwietniu. Poznaj najbardziej popularne polskie powiedzenia o tym wiosennym miesiącu

Więcej o: