Najgorsze i najczęstsze błędy szefa. To one sprawiają, że pracownicy się zwalniają

Nie każdy nadaje się na szefa. Aby zarządzać zespołem ludzi, trzeba bowiem posiadać pewne cechy i umiejętności. Jakie są zatem najgorsze i najczęstsze błędy, które popełniają szefowie?

Bycie szefem i zarządzanie ludźmi to z jednej strony ogromne wyróżnienie, z drugiej zaś jednak równie duża odpowiedzialność za swoich podwładnych. Nie każdy nadaje się na managera, aby to robić trzeba bowiem wykazywać się pewnymi konkretnymi cechami i umiejętnościami. Poznaj najczęściej popełniane i jednocześnie najgorsze błędy szefów. To właśnie one w większości są powodem zwolnień pracowników. 

Zobacz wideo

Najgorsze błędy szefa - zbyt niskie wynagrodzenie

Zbyt niskie wynagrodzenie to zdecydowanie jedna z najczęstszych przyczyn, które sprawiają, że ludzie zmieniają pracę. W gestii każdego szefa powinna być należyta i sprawiedliwa pensja dla jego pracowników. Zbyt niskie wynagrodzenie, długoletni brak podwyżek czy premii sprawiają, że ludzie tracą motywację do pracy, mniej się starają i w konsekwencji dość często również zwalniają.

Najgorsze błędy szefa - brak pochwał i docenienia

Wielu szefów w rozmowach ze swoimi podwładnymi skupia się tylko i wyłącznie na krytyce. A to poważny błąd! Wiadomo, że konstruktywna krytyka jest niezwykle ważna, aby pracownicy mogli się poprawić i aby współpraca przebiegała dobrze. Niestety wielu szefów zapomina o tej drugiej stronie, czyli o pochwałach i docenieniu swoich podwładnych. I nie chodzi tu tylko o premie czy inne nagrody pozamaterialne, czasem wystarczy samo dobre słowo, pochwała i uznanie - zwykłe dziękuję. Pracownik, który przez dłuższy czas czuje się niedoceniony za swoją pracę, może chcieć się zwolnić. Co więcej, chwalenie i docenienie działa na ludzi motywująco.

Najgorsze błędy szefa - brak możliwości rozwoju

Szefowie bardzo często zapominają o tym, aby zaoferować swoim pracownikom możliwości rozwoju. Nie chodzi tu od razu o awanse, ale np. szkolenia, pewnego rodzaju urozmaicenie w obowiązkach, możliwość nauki nowych rzeczy itp. Monotonia, codzienne wykonywanie dokładnie tych samych zadań od lat mogą bowiem doprowadzić pracownika do poczucia niespełnienia zawodowego, a co za tym idzie do frustracji. A to prosta droga do zwolnienia się.

Najgorsze błędy szefa - zła atmosfera w zespole

Bardzo często szefowie nie zwracają uwagi bądź też bagatelizują złą atmosferę, która panuje w ich zespołach. Konflikty moją się pojawiać nie tylko między pracodawcą a podwładnym, ale również między współpracownikami. Bardzo ważne jest, aby ich nie bagatelizować i nie zamiatać pod dywan, tylko od razu rozwiązywać, stawiają na szczerą i otwartą rozmowę wszystkich zainteresowanych stron. Niestety szefowie dość często ignorują pewne sygnały o konfliktach w zespole, a to dość często prowadzi do ich eskalacji. 

Więcej o: