Abonament RTV. Poczta Polska ściąga zaległości za rok 2020. Kto jest zwolniony z opłat?

W 2020 roku zaległości w opłatach za abonament RTV wyniosły 1,23 mld złotych. Poczta Polska, która odpowiada za ściganie dłużników, wystawiła w ubiegłym roku 101 715 tytułów wykonawczych w związku z niepłaceniem abonamentu. Większość Polaków dalej traktuje tę opłatę jako opcjonalną, a nie obowiązkową.

Ile kosztuje abonament RTV?  

W 2021 roku posiadacze odbiorników radiowych zapłacą 7,5 zł miesięcznie, natomiast za korzystanie z odbiornika telewizyjnego i radiowego 24,5 zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem użytkownicy zapłacą więcej o 50 gr za odbiornik radiowy, a koszt korzystania z radia i telewizora wzrośnie o 1,8 zł miesięcznie.  

Poczta Polska ściga dłużników. Duże zaległości w opłatach za abonament. 

Od lat nieopłacanie abonamentu RTV stanowi poważny problem. Aktualnie opłaca go około jedna trzecia Polaków. Według danych za 2020 rok zaległości wyniosły 1,23 mld złotych. 

Serwis wirtualne media na podstawie danych KRRiT podaje, że udało się zrealizować ponad 89 tys. nakazów zapłaty oraz prawie 59 tys. upomnień. Łącznie na rachunek KRRiT Poczta Polska przekazała 124,485 mln złotych.  

Zobacz wideo LeDuff do Polaków: "Nie róbcie u siebie tego, co widzieliście u nas na Kapitolu"

Kto nie musi płacić abonamentu RTV? 

Choć abonament RTV jest opłatą obowiązkową, to niektórzy mogą zostać zwolnieni z uiszczania opłat. Są to:  

 • osoby, które ukończyły 75 lat, 
 • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
 • osoby mające ukończone 60 lat i pobierające emeryturę, której wartość miesięczna nie przekracza połowy przeciętnego wynagrodzenia, 
 • osoby całkowicie niezdolne do pracy, 
 • osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną, 
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub trwałej bądź okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, 
 • niesłyszący, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu, 
 • niewidomi, których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.; 
 • bezrobotni, 
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi bądź ich rodziny, 
 • osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego bądź zasiłku przedemerytalnego. 
Więcej o: