Urlop na żądanie 2021 - wszystko co trzeba o nim wiedzieć

Urlop na żądanie 2021 - w jakich sytuacjach najlepiej go wykorzystać? Jak zgłosić chęć wykorzystania go? Komu przysługuje i czy jest płatny? Dowiedz się wszystkiego, co trzeba wiedzieć o urlopie na żądanie.
Zobacz wideo Co zrobić, gdy biuro podróży upada?

Urlop na żądanie - co trzeba o nim wiedzieć? Poniżej prezentujemy zasady, które powinien znać każdy, kto zamierza skorzystać z tego przywileju.

Urlop na żądanie - zasady w 2021 roku

Jak się okazuje, znajomość przepisów może być bardzo przydatna. Podstawą prawną, która określa możliwość wzięcia urlopu na żądanie, jest Kodeks pracy, a konkretyzując znajdujący się w nim przepis: art. 167(2):

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Pracownik zgłasza żądanie udzielenia urlopu najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu.

Urlop na żądanie - ile dni nam przysługuje?

Urlop na żądanie - ile dni powinien trwać? Łączny wymiar urlopu na żądanie danego pracownika nie może przekroczyć 4 dni w danym roku kalendarzowym. Dni urlopu przysługują każdemu. Należy zaznaczyć, że urlop na żądanie jest niejako urlopem wypoczynkowym - dlatego też nie zwiększa on liczby wolnych dni w ciągu roku. Tak więc, jeżeli w danym roku pracownikowi przysługuje 26 dni urlopu, skorzystanie z urlopu na żądanie nie zwiększa go do 30 dni. Jedyną różnicą jest sposób zgłaszania - w przypadku tradycyjnego urlopu powinniśmy go zgłosić z wyprzedzeniem. 

Urlop 2021. Zdjęcie ilustracyjne Urlop 2021. Kiedy najlepiej wziąć wolne? Długie weekendy, dni wolne, święta [KALENDARZ]

Czy urlop na żądanie jest płatny? Czy otrzymamy wynagrodzenie?

Urlop tego typu jest traktowany tak samo jak urlop wypoczynkowy. Zatem z racji tego, że za urlop wypoczynkowy otrzymujemy 100 proc. wynagrodzenia, tak i w przypadku urlopu na żądanie otrzymamy taką samą ilość pieniędzy.

Wniosek o urlop na żądanie - kiedy go złożyć?

Wniosek o urlop na żądanie pracownik jest zobowiązany złożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Z kolei po stronie pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu na żądanie w terminie określonym we wniosku. Jednakże i od tej reguły obowiązują pewne wyjątki. Określa to między innymi poniższy wyrok sądu:

Urlopu wypoczynkowego co do zasady udziela pracodawca, a zgodnie z art. 161 k.p., 'jest obowiązany udzielić pracownikowi' urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na tle tego przepisu nie budzi wątpliwości, że wyrażony w nim obowiązek pracodawcy nie ma charakteru bezwzględnego. Do udzielania urlopu mają bowiem zastosowanie ogólne reguły, w tym także ta z art. 163 § 11k.p., zgodnie z którą wniosek urlopowy pracownika jest brany przez pracodawcę pod uwagę, ale nie jest dla niego wiążący. Pracodawca powinien go uwzględnić, jeżeli zwolnienie urlopowe we wnioskowanym czasie nie koliduje z koniecznością zapewnienia normalnego toku pracy.

Ponadto jak określa kolejny wyrok z 16 września 2008 r. (II PK 26/08), pracodawca może odmówić nam udzielenia urlopu na żądanie:

W ocenie Sądu Najwyższego, nie istnieją żadne racjonalne argumenty dla uzasadnienia stanowiska, że zawartemu w art. 167(2)k.p. pojęciu 'udzielić urlopu' należy nadawać jakieś inne znaczenie normatywne, a w szczególności, że do wykorzystania tego urlopu uprawnia pracownika samo złożenie wniosku, będącego żądaniem w rozumieniu art. 167(2)k.p. Pracownik nie może zatem rozpocząć urlopu 'na żądani', dopóki pracodawca nie wyrazi na to zgody, czyli nie udzieli mu takiego urlopu.

Jak wynika z wyroku sądu, prawa pracownicze muszą być skorygowane w ramach aktualnych potrzeb pracodawcy. W takich sytuacjach prośba o udzielenie urlopu może być anulowana.

Urlop na żądanie nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Decydując się na niego musimy wziąć pod uwagę fakt, jakie mamy relacje z pracodawcą oraz jaki jest aktualny stan w firmie. Zgłoszenie wniosku o wolne dni, w ostatnim momencie może być problematyczne dla firmy i utrudnić znacząco pracę. Dlatego, też warto to przemyśleć.

Urlop na żądanie zwykle wykorzystywany jest w sytuacjach nagłych - i tak powinien być traktowany. W takim przypadku szef czy współpracownicy nie powinni mieć żadnych pretensji o nagłą prośbę o dzień wolny. 

Paznokcie 2021 - cztery trendy w manicure. Sprawdź, jakie zdobienia będą modne Paznokcie 2021 - cztery trendy w manicure. Sprawdź, jakie zdobienia będą modne

Więcej o: