Czternasta emerytura. Komu przysługuje? Ile wyniesie i kiedy będzie wypłacana?

Czternasta emerytura ma się pojawić w Polsce w 2021 roku. Taką ustawę uchwalił niedawno sejm. Komu będzie przysługiwać? Ile będzie wynosić? Od kiedy będzie wypłacana? Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedzi w naszym tekście.

Kilka dni temu, dokładnie w czwartek 21 stycznia, sejm przyjął ustawę, która wprowadza w 2021 roku czternastą emeryturę. Jest to nowe, dodatkowe, roczne świadczenie pieniężne w Polsce, przeznaczone dla emerytów oraz rencistów. Będzie przysługiwać tym osobom, których emerytura nie przekracza 2,9 tysięcy zł. Za tą ustawą głosowało 420 posłów, 19 było przeciw, a 12 wstrzymało się od głosu. Na  wypłaty czternastej emerytury przeznaczono ok. 11,4 miliardów zł. Środki te mają pochodzić  z Funduszu Solidarnościowego. 

Zobacz wideo

Czternasta emerytura - ile wyniesie?

Czternasta emerytura, czyli nowe świadczenie emerytalno-rentowe, ma przysługiwać w wysokości:

  1. kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r. - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, nie przekracza kwoty 2,9 tys. zł,
  2. kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca 2021 r., pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, a kwotą 2,9 tys. zł, nie więcej niż o kwotę najniższej emerytury - dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego, przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń, przekracza kwotę 2,9 tys. zł.

Od 1 marca 2021 roku kwota minimalnej emerytury ma wynosić 1250 zł.

Czternasta emerytura - komu przysługuje?

Czternasta emerytura będzie przysługiwać m.in.(zgodnie z nowo uchwaloną ustawą):

  • osobom ubezpieczonym w powszechnym systemie emerytalnym,
  • rolnikom,
  • służbom mundurowym.

Czternasta emerytura - kiedy będzie wypłacana?

Czternasta emerytura ma być wypłacana z urzędu w terminie wypłaty listopadowych świadczeń. Są jednak pewne wyjątki:

  • czternasta emerytura będzie wypłacona w grudniu 2021 r. - w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych,
  • czternasta emerytura będzie wypłacana w styczniu 2022 r. - w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników.
Więcej o: