14. emerytura. Nie wszyscy otrzymają pełną kwotę świadczenia. Komu przysługuje i kiedy zostanie wypłacone?

Sejm przyjął niedawno ustawę o wypłacie tzw. czternastej emerytury. Nie wszyscy jednak otrzymają pełne świadczenie. Ile będzie wynosiła czternasta emerytura i kiedy możemy się spodziewać wypłat?

21 stycznia posłowie większością głosów przyjęli ustawę o kolejnym dodatkowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Za przyznaniem tzw. Czternastej emerytury głosowało aż 420 posłów, przeciw było 19, a od głosu wstrzymało się 12 osób. Co trzeba wiedzieć o dodatkowym świadczeniu?  

Czternasta emerytura? Kto otrzyma świadczenie?

Czternastą emeryturę otrzymają wszystkie osoby ubezpieczone w powszechnym systemie emerytalnym, rolnicy oraz służby mundurowe. To rozwiązanie ma dotyczyć także emerytur pomostowych, rent socjalnych, rent dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.  

Ile wyniesie czternasta emerytura? Kto otrzyma pełne świadczenie?  

W 2021 roku czternasta emerytura będzie wynosić 1250 zł brutto, czyli równowartość minimalnej emerytury w tym roku. Świadczenie jest opodatkowane, dlatego świadczeniobiorcy otrzymają na swoje konto 1022 zł. 

Wypłata czternastki jest uzależniona od wysokości emerytury. Pełną kwotę otrzymają osoby, które dostają co miesiąc nie więcej niż 2415 zł “na rękę” (2900 zł brutto).  

W przypadku emerytów i rencistów pobierających świadczenie większe niż 2900 zł brutto, stosowana będzie zasada złotówka za złotówkę. To oznacza, że czternasta emerytura będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia 2900 zł. Niektórzy nie dostaną więc wcale dodatkowego świadczenia.  

Czternasta emerytura. Kiedy zostanie wypłacona? 

Czternasta emerytura ma zostać wypłacona w listopadzie 2021 roku. W przypadku zasiłków przedemerytalnych wypłata nastąpi w grudniu 2021 roku.  

Ile wynosi całkowity koszt świadczenia?

Według rządowych obliczeń, wypłata czternastych emerytur będzie kosztowała około 11,4 mld złotych. Pieniądze będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. 

Zobacz wideo Czy nie ma zagrożenia dla płynności wypłacania emerytur?
Więcej o: