Od marca 2021 możesz otrzymać znacznie wyższą emeryturę - sprawdź dodatki i warunki ich przyznawania

Od 1 marca 2021 zaczęły obowiązywać nowe kwoty podatków i świadczeń, które wypłaca się razem z emeryturą, rentą bądź samoistnie. Wszystkie dodatki są co roku waloryzowane. Należy spełnić określone warunki, aby je otrzymać.

Przedstawiamy listę dodatków do emerytury i renty, a także tych wypłacanych samodzielnie. Weszły one w życie wraz z początkiem marca 2021. Jakimi zmianami powinni zainteresować się seniorzy?

Zobacz wideo Rozmawialiśmy z seniorami zaszczepionymi na COVID-19

Dodatki do emerytur i rent 2021 - ile wynoszą?

Dodatek pielęgnacyjny otrzymuje największa ilość seniorów. Jest on przyznawany z urzędu osobom po 75. roku życia. Dostają go także Ci, którzy nie są zdolni do pracy lub samodzielnego życia. Obligatoryjne jest posiadanie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, stwierdzającego ten fakt. Dodatek pielęgnacyjny to kwota 239,66 zł na miesiąc. Dla inwalidów wojennych wynosi on 359,49 zł miesięcznie.

Dodatek kombatancki zaś przysługuje kombatantom oraz innym osobom uprawnionym zgodnie z przepisami ustawy pochodzącej z 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Niezbędne jest zaświadczenie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych stwierdzające określone w wymienionej ustawie okresy działalności kombatanckiej lub represji. Z tej racji co miesiąc wypłacana jest kwota w wysokości 239,66 zł.

Świadczenie w wysokości dodatku kombatanckiego dotyczy kombatanta uznanego przez szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który dodatkowo:

  • nie posiada prawa do żadnych świadczeń rentowych lub emerytalnych ani prawa do uposażenia w stanie spoczynku albo uposażenia rodzinnego,
  • nie osiąga dochodów z tytułu pracy, pozarolniczej działalności gospodarczej podlegającej ubezpieczeniu społecznemu lub z tytułu rolniczej działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowemu ubezpieczeniu rolników,
  • spełnia warunek dotyczący wieku: jako kobieta skończone 55 lat oraz jako mężczyzna skończone 60 lat.

Świadczenie wynosi 239,66 zł miesięcznie. Przysługuje do niego dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny. 

Dodatek za tajne nauczanie jest dla osób, które w trakcie okupacji prowadziły tajne nauczanie oraz tym, którzy nauczali w języku polskim na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska. Dodatek ten należy się na podstawie Karty Nauczyciela. Wynosi on 239,66 zł.

Świadczenie dla osób deportowanych w wysokości od 12,02 zł do 227,71 zł przysługuje tym, którzy zostali zesłani do robót przymusowych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. Świadczenie to przysługuje za każdy pełny miesiąc trwania pracy nie więcej jednak łącznie niż za 20 miesięcy pracy przymusowej.

Dodatek dla sierot zupełnych wynosi 450,44 zł. Przysługuje do renty rodzinnej, do której uprawniona jest sierota zupełna.

Świadczenie dla byłych żołnierzy górników przysługuje żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych. Wynosi 239,66  miesięcznie.

Ryczał energetyczny jest skierowany do kombatantów, ofiar represji wojennych, żołnierzy z kopalni węglowych, kamieniołomów, zakładów rud uranu i batalianów budowlanych, a także dla wdów i wdowców po wyżej wymienionych osobach. Ryczałt wynosi 179,81 zł. 

Dodatek pieniężny do renty inwalidy wojennego to kwota 917,58 zł miesięcznie.

Więcej o: