Pytają nawet o życie w nieformalnym związku! Ruszył Narodowy Spis Powszechny 2021

Ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w nim jest obowiązkowy, za podanie fałszywych danych lub odmowę uczestnictwa w spisie grożą kary. O co pytają w spisie powszechnym? Niektóre pytania mogą zaskoczyć.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbywa się raz na 10 lat. Tegoroczny spis organizowany jest w 100-lecie pierwszego spisu w odrodzonej Polsce. Rozpoczyna się 1 kwietnia i potrwa aż do 30 czerwca 2021 roku. W tym czasie wszystkie osoby przebywające na terenie Polski mają obowiązek wziąć udział w spisie powszechnym. 

Zobacz wideo "Ubytek populacji w Polsce będzie porównywalny do II wojny światowej"

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jak wziąć udział?

Po raz pierwszy w historii Polski Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań odbędzie się online. Tak zwanego samospisu można dokonać za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Wystarczy tam odpowiedzieć na przygotowane przez GUS pytania. 

W przypadku osób, które z różnych powodów nie będą mogły wziąć udziału w samospisie internetowym, dane zostaną inną metodą: 

  • wywiad telefoniczny wspierany programem komputerowym,
  • wywiad bezpośredni prowadzony przez rachmistrza spisowego i rejestrowany na elektronicznym urządzeniu przenośnym.

O co pytają w spisie powszechnym? 

Lista pytań w spisie powszechnym jest bardzo długa. Jakie informacje chce uzyskać od nas GUS? Najkrócej mówiąc chcą wiedzieć niemal wszystko. I choć podanie danych osobowych (nazwisko, imię, drugie imię, numer PESEL, płeć, data urodzenia, adres zamieszkania) raczej nie dziwi, to już pytanie o pozostawanie w niesformalizowanym związku partnerskim może zaskoczyć. W kwestionariuszu osobowym pytają m. in. o wyznanie, problemy zdrowotne czy aktywność zawodową. 

Osobny rozdział dotyczy też mieszkania. Należy podać czyją jest własnością, ile osób i z jakiego tytułu w nim zamieszkuje, jaka jest jego powierzchnia użytkowa, ile ma pomieszczeń z oświetleniem dziennym, w jaki sposób jest ogrzewane i wiele innych szczegółów. 

Spis powszechny 2021. Kary za odmowę wzięcia udziału lub podanie fałszywych danych 

Główny Urząd Statystyczny przypomina, że odmowa udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 wiąże się z możliwością nałożenia przez sąd kary grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Natomiast za przekazanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym grozi kara ograniczenia wolności do lat 2. 

Więcej o: