Rok przestępny: co to jest i kiedy wypada?

Rok przestępny, to taki który zamiast 365 ma 366 dni. Sprawdź, kiedy przypada najbliższy rok przestępny.

Lata przestępne: co ile lat mamy rok przestępny?

Rok przestępny to ten, który jest dokładnie o jeden dzień dłuższy od pozostałych. Wtedy właśnie mamy do czynienia z sytuacją, kiedy luty zamiast 28 dni ma ich 29. Jak często mamy lata przestępne? Otóż sytuacja ta powtarza się regularnie co cztery lata. Jest to związane z koniecznością dopasowania roku kalendarzowego do roku zwrotnikowego. Zjawisko występowania lat przestępnych dotyczy wyłącznie kalendarzy, które oparte są na rachubie związanej z ruchem Ziemi wokół Słońca

Historia praktykowania występowania roku przestępnego jest bardzo odległa. Pierwszy raz wprowadzono go w 238 roku p.n.e. w Egipcie. W roku 45 p.n.e. Juliusz Cezar wprowadził taką samą praktykę w Rzymie, dając w ten sposób początek kalendarzowi juliańskiemu.

Dokładnie ten sam system jest stosowany współcześnie w różnych kalendarzach kościołów prawosławnych, ale także przez astronomów, dla których stanowi podstawową jednostkę czasu.

W europejskim kręgu kulturowym powszechnie stosuje się rachubę związaną z kalendarzem gregoriańskim, który został wprowadzony w 1582 roku przez papieża Grzegorza XIII. Różni się ona od tej z kalendarza juliańskiego tym, że nie uznaje się lat przestępnych wypadających na koniec wieku, z wyjątkiem tych, w których liczba stuleci jest podzielna przez cztery.

Ile dni ma rok przestępny?

Ile dni ma rok przestępny? Jest on wydłużony dokładnie o jeden dzień. Oznacza to, że zamiast 365 dni liczy on sobie ich 366. Jest to związane z tym, że rok zwrotnikowy ma nieco ponad 365 dni (około 365,25), więc aby zniwelować powstałą różnicę między rokiem kalendarzowym a zwrotnikowym, co 4 lata mamy dodatkowy dzień w roku, który przypada 29 lutego. 

Czym jest rok zwrotnikowy? Otóż jest to czas pomiędzy dwoma kolejnymi przejściami Słońca przez punkt równonocy wiosennej (punkt Barana). Punkt ten przesuwa się o około 50 sekund łuku na rok względem gwiazd, co skutkuje tym, że rok zwrotnikowy jest krótszy od gwiazdowego.

Zobacz wideo Kalendarium astronomiczne na 2021 rok. Jakie zjawiska będziemy obserwować?

Jak obliczyć rok przestępny?

To czy dany rok jest rokiem przestępnym, można w prosty sposób obliczyć. Jak to zrobić? Co do zasady każdy rok, który da się równo podzielić przez cztery, jest rokiem przestępnym. Jest jednak jeszcze mały haczyk o którym należy pamiętać, a mianowicie rok, który jest podzielny równo przez 100 musi być także równo podzielny przez 400, aby być rokiem przestępnym. Oznacza to, że lata 1600, 2000, 2400 była latami przestępnymi, ale już 1800, 1900, 2100 takimi nie były (lub nie będą).

Kiedy jest rok przestępny?

Kiedy jest następny rok przestępny? Ostatnim rokiem przestępnym był 2020 - wtedy właśnie luty miał 29 dni, a osoby urodzone 29 lutego miały okazję świętować urodziny. Oznacza to, że najbliższy rok przestępny przypadnie w 2024, a kolejne: 2028, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2080, 2084, 2088, 2092, 2096, ale 2100 już zgodnie z wyżej wspomnianą zasadą nie będzie przestępny. 

Więcej o: