Ile można dorobić do emerytury i renty? W czerwcu 2021 roku zmienił się limit. Ile teraz wynosi?

Osoby, które pobierają emeryturę lub rentę, mogą podejmować dodatkową aktywność zawodową. Muszą jednak pamiętać, żeby dodatkowe dochody nie przekroczyły limitów określonych w przepisach. W przeciwnym razie ZUS obniży wysokość świadczenia lub zawiesi jego wypłatę. Ile można dorobić do emerytury i renty? Odpowiadamy.

Do emerytur i rent z tytułu niezdolności do pracy można dorobić, jednak należy uważać, aby nie przekroczyć określonych w przepisach progów, ponieważ będzie to skutkowało zmniejszeniem świadczenia lub zawieszeniem jego wypłaty. Limity dorabiania zależą od średniej krajowej i zmieniają się co trzy miesiące, dlatego warto je sprawdzać. 1 czerwca zmieniły się po raz kolejny. 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

Ile można dorobić do emerytury i renty, aby nie stracić świadczenia ZUS?

Od 1 czerwca emeryci i renciści mogą bez obaw zarobić 3977,10 zł, czyli 70% przeciętnego wynagrodzenia. W poprzednim kwartale ta kwota wynosiła 3820,60 zł, co oznacza, że od początku tego miesiąca pobierający świadczenia mogą dorobić o ponad 150 zł więcej. 

Jeśli zarobek przekroczy powyższy próg emerytura lub renta zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia. Przykładowo, jeśli emeryt zarobi 4177,10 zł, to jego emerytura zostanie pomniejszona o 200 zł. 

Przepisy w Polsce przewidują jednak maksymalną kwotę zmniejszenia świadczenia. Ustalana jest ona raz do roku dla poszczególnych świadczeń. Od 1 marca 2021 roku wynosi ona: 

  • 646,67 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 485,04 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 549,71 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszenie wypłaty emerytury lub renty. Kiedy przekroczenie limitu wiąże się z utratą świadczenia?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, limit dorabiania do renty lub emerytury jest zależny od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i co kwartał ulega zmianie. Istnieje także górna granica zarobków, której przekroczenie powoduje utratę świadczenia. Emeryt lub rencista nie może dorobić więcej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - czyli w tym kwartale dochodu w wysokości 7386,10 zł. Jeśli świadczeniobiorca zarobi więcej niż ta kwota, ZUS zawiesi wypłatę renty lub emerytury.

Więcej o: