500 plus dla seniora. Kto skorzysta ze świadczenia? Sprawdź warunki! Nie każdy otrzyma pełną kwotę

Od początku 2021 roku z programu 500 plus mogą korzystać także seniorzy. Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać świadczenie? Czy wszyscy dostaną pełną kwotę? Odpowiadamy.

Od tego roku seniorzy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, powszechnie zwanego 500 plus dla seniora. Program istnieje od 2019 roku i korzysta z niego rok rocznie około 500 tysięcy Polaków. Ze świadczenia mogą korzystać osoby powyżej 18. roku życia, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a od 2021 roku także emeryci. Są jednak pewne warunki. 

Zobacz wideo Ogromna dziura w ZUS-ie? "Jak będziemy mieli szczęście, to bieda zajrzy w oczy do końca tej kadencji"

500 plus dla seniora. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Poza osobami niepełnosprawnymi o dodatek mogą starać się także osoby starsze, które są niezdolne do samodzielnej egzystencji lub ukończyły 75 lat i pobierają zasiłek pielęgnacyjny. Seniorzy pobierający zasiłek pielęgnacyjny będą musieli dołączyć do wniosku dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na rozpatrzenie wniosku np. zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż miesiąc przez złożeniem wniosku) lub dokumentacja z lecznicy rehabilitacyjnej

500 plus dla seniora zależy od wysokości emerytury. Kto otrzyma świadczenie? 

Kolejnym kryterium branym pod uwagę jest wysokość świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych np. emerytura lub renta. Górny próg dochodowy wynosi 1772,08 zł brutto. Co ważne, do tej kwoty nie są brane pod uwagę renta rodzinna i zasiłek pielęgnacyjny. To oznacza, że osoby starsze otrzymujące np. emeryturę w wysokości 1800 zł brutto, nie mogą ubiegać się o świadczenie. 

Emeryci otrzymujący świadczenia finansowane ze środków publicznych mniejsze niż 1772,08 zł brutto mogą starać się o świadczenie. Aby otrzymać pełną kwotę, czyli 500 zł, dochód wnioskodawcy nie może przekraczać 1227,08 zł brutto. Jeśli dochody przewyższają tę kwotę, stosowana jest zasada "złotówka za złotówkę". To oznacza, że świadczenie 500 plus dla seniora zostanie obniżone o kwotę przekroczenia. Przykład: jeżeli dochód seniora wynosi 1427,08 zł brutto, to otrzyma on dodatek pomniejszony o 200 zł, czyli 300 zł. 

Więcej o: