Typy osobowości. Sprawdź, do której grupy się zaliczasz

Typy osobowości oraz typy temperamentu to ramy, które pomagają nam, określić własne "ja". Sprawdź podstawowe podziały i dowiedz się, co determinuje Twoje relacje z otoczeniem.

Typy temperamentu - czym jest temperament? 

Już we wczesnym dzieciństwie około 1. roku życia można wyróżnić zespół cech charakterystycznych dla danego dziecka i jest to właśnie temperament. Typy temperamentu dziedziczymy po rodzicach, którzy przekazują nam bazę, na której z czasem każdy buduje indywidualną osobowość. Historia badań nad temperamentem oraz osobowością człowieka sięga V w. p.n.e. Uznaje się, że Hipokrates jako pierwszy wyróżnił rodzaje osobowości na podstawie płynów, które dominują w danym organizmie. Z kolei Pawłow łączył temperament z układem nerwowym. Więcej na ten temat dowiesz się z dalszej części artykułu. 

Typ osobowości, taki jak sangwinik, choleryk, flegmatyk czy melancholik, są znane chyba każdemu.Sangwinik, choleryk, flegmatyk, a może melancholik? Sprawdź Twój typ osobowości i dowiedz się, który zawód będzie idealny dla Ciebie

Osobowości według Hipokratesa

Sangwinik, choleryk, flegmatyk, melancholik - Hipokrates dokładnie określił, jaki płyn determinuje naszą osobowość. 

 1. Sangwinik – przewaga krwi,
 2. Choleryk – przewaga żółci,
 3. Flegmatyk – przewaga śluzu,
 4. Melancholik – przewaga żółci czarnej. 

Podział osobowości Hipokratesa został później uzupełniony przez opisy Galena, poniżej pokrótce o każdym z typów: 

 1. Optymistyczny, otwarty na ludzi (sangwinik)
 2. Wybuchowy, zorientowany na cel (choleryk)
 3. Spokojny, ugodowy (flegmatyk)
 4. Sentymentalny, pogrążony w przeszłości (melancholik).

Silne i słabe typy osobowości według Pawłowa 

Do powyższej teorii swoje spostrzeżenia dodał też rosyjski filozof, lekarz oraz noblista Pawłow, który skupił się na sile procesu pobudzenia:

 • typ ruchliwy - związki pobudzenia i hamowania tworzą się łatwo i szybko
 • typ powolny - związki pobudzenia i hamowania tworzą się powoli
 • typ pobudliwy - pobudzenie tworzy się szybko, hamowanie powoli
 • typ hamulcowy - pobudzenie tworzy się powoli, hamowanie szybko

Badania nad funkcjonalną wydolnością komórki nerwowej Pawłow odniósł do podziału temperamentów stworzonego przez Hipokratesa. Melancholika zaliczył do typu słabego, typ silny podzieli się na dwa podtypy: niezrównoważony oraz zrównoważony-powolny i zrównoważony-ruchliwy. Na tej podstawie choleryka określiła jako typ niezrównoważony, flegmatyka jako zrównoważony-powolny, sangwinika jako zrównoważony-ruchliwy. 

Zobacz wideo Oto zaskakujący test opisujący twoją osobowość i twoje relacje z bliskimi

Ekstrawertyk: kto to? Teoria Junga 

W 1921 roku Carl Gustaw Jung psychiatra, psycholog, naukowiec i artysta wprowadził do nauki dwa nowe pojęcia: introwertyzm i ekstrawertyzm. Zgodnie z teorią Junga introwersja i ekstrawersja to dwa typu postaw, które wyznaczają kierunek libido, które należy rozumieć jako popęd seksualny, ale też energię psychiczną. Odpowiedź na pytanie, kto to jest ekstrawertyk, brzmi: jest to osoba, która kieruje swoje zabiegi adaptacyjne i reakcje na zewnątrz. Ekstrawertycy są sterowani potrzebami społeczeństwa. Introwertyk skupia się bardziej na subiektywnych stanach wewnętrznych, a jego pierwszą reakcją na nowe otoczenie jest wycofanie. 

Osobowość narcystyczna - jak sobie z nią radzić?Osobowość narcystyczna - jak sobie z nią radzić? Jak wygląda taki związek?

Borderline: co to jest osobowość z pogranicza? 

Co to jest borderline? Jako pierwszy do psychopatologii termin borderline wprowadził psychoanalityk Stern. W latach 40. XX wieku określenie borderline stosowano w odniesieniu do osobowości ''jak gdyby''. W przypadku osób przystosowanych społecznie, ale z dużymi zaburzeniami w relacjach interpersonalnych. Czym dokładnie jest borderline? To pewnego rodzaju dysfunkcja z przewagą negatywnych uczuć, oraz dużym poziomem lęku przed odrzuceniem i rozczarowaniem. Niespójny wizerunek własnego ''ja'' utrudnia relacje z otoczeniem, bardzo duży problem pojawia się zwłaszcza w relacjach intymnych. 

Zobacz też: Socjopata - kim jest? Jak postępować w kontakcie z nim? Jak zachowuje się socjopata?

Więcej o: