500 plus dla emerytów. Kto otrzyma wsparcie? Emeryci są oburzeni warunkami

Program 500 plus został rozszerzony i teraz o finansowe wsparcie mogą ubiegać się także emeryci i renciści. Nie każdy jednak otrzyma dodatkowe świadczenie. Seniorzy muszę spełniać odpowiednie warunki, z których część budzi kontrowersje.

Na początku roku projekt "Rodzina 500 plus" został poszerzony o wsparcie dla seniorów. To kolejna pomoc dla osób starszych, obok 14. emerytury i bonu turystycznego. Niestety. 500 plus dla seniora, nie przysługuje każdemu. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dodatkowe wsparcie?

Zobacz wideo

500 plus dla emerytów. Komu przysługuje i jakie warunki trzeba spełnić?

O świadczenie mogą starać się emeryci lub renciści, którzy nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. Z kolei do drugiej grupy uprawnionych do pobierania dodatkowego wsparcia finansowego należą seniorzy po 75. roku życia, korzystający z zasiłku pielęgnacyjnego. Jest jednak jeszcze jeden warunek, jaki muszą spełniać seniorzy, by otrzymać wsparcie. I to właśnie on budzi wśród emerytów największe kontrowersje.

500 plus dla emerytów - kwota dochodu nie może przekraczać 1727,08 zł

Świadczenie będą mogły pobierać osoby o dochodzie, który nie przekracza kwoty 1727,08 zł brutto. Seniorzy o dochodzie dokładnie takim lub wyższym nie zostaną objęte wsparciem 500 plus. Należy jednak pamiętać, że renta rodzinna i zasiłek pielęgnacyjny nie składają się na wysokość dochodu. Pełna kwota, czyli 500 zł, trafi do osób o dochodzie wynoszącym maksymalnie 1227,08 zł lub mniej. Każde przekroczenie tej kwoty oznacza pomniejszenie wsparcia.

Emerytura bez podatkuZasiłek przedemerytalny. Nie każdy otrzyma pieniądze. Warunki są restrykcyjne

500 plus dla seniora - wniosek

Jeśli spełniamy wymagane warunki, możemy starać się o wsparcie. W tym celu wniosek o 500 plus należy złożyć w instytucjach takich jak ZUS, KRUS, lub w innej placówce wydającej świadczenia emerytalne oraz rentę.

Do wniosku należy dołączyć też orzeczenie potwierdzające niezdolność do samodzielnego funkcjonowania. Z kolei w przypadku osób po 75. roku życia, które pobierają zasiłek pielęgnacyjny, powinny one dołączyć także dokumenty medyczne oraz wszystkie pozostałe zaświadczenia o stanie zdrowia i rehabilitacji, np. dokumenty pochodzące z lecznicy rehabilitacyjnej.

Loteria szczepionkowa - jak się zapisać?Loteria szczepionkowa - jak się zapisać przez SMS? Pośpiesz się

Więcej o: